СНИМКИТЕ ГОВОРЯТ – художествен анализ на фотография – онлайн участие

Полетата със * са задължителни
Име, Презиме, Фамилия *
Възраст
Професия
E-mail *
Телефон за връзка
Адрес за кореспонденция
Моето предложение е за фотография с №:
Моите предложения са за фотографии с №:

Моля отметнете номера/та
на фотографиите, за която/които
изпращате художествен анализ!

Максимум 3 броя.

Моля прикачете вашият/те файлове,
като за по-ясно именувайте всеки
файл (максимум 500Kb) с номера,
съответстващ на избраното!
1.
2.
3.

Моля въведете символите, които виждате:

captchaЩе получите автоматичен e-mail-потвърждение, че сме получили Вашето предложение за Предложение/я за конкурс “Снимките говорят” – Анализ на фотографиия/и. Ако не получите такова писмо, моля сигнализирайте на office@photoacademy.org