Александър Устрицкий


Роден съм на 4 август 1987 година в град София. През 2006 година завърших Езикова гимназия “Захарий Стоянов” гр. Сливен с профил: френски и английски език.
Изучавам Славянска филология в СУ “Св. Климент Охридски” в последен, магистърски курс на обучение. Работя в Международен отдел на Информационна агенция “Фокус”.

С фотография се занимавам от 2003 година. В периода 2005-2008 година изучавах фотография при Георги Илиев, член на сдружението, на когото дължа дълбока признателност, уважение и извинение. Поклон, учителю!

В периода 2002-2006 бях част от класа по литературно творчество на поетесата Евгения Генова.
- 2007 година – участие във фотографска изложба “Молитвени храмове в България”, на катедра “Кирилометодиевистика” в СУ “Св. Климент Охридски”
- 2008 година – самостоятелна фотографска изложба “Видяното” в КДК гр. Сливен

В момента подготвям изложба портретна фотография “Съприкосновения”
С интереси в областта на портретната фотография: класически портрет, портрет при естествено и налично осветление.

Членове на НСФА

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes
jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings