FIAP ОТЛИЧИЯ – условия за кандидатстване и практическа информация


За нас е изключително удоволствие да публикуваме тази страница (и нейни производни) тъй като новият сайт на FIAP вече е факт и всичко от което се нуждаят заинтересуваните по темата, могат да намерят там – лесно и бързо. Правилата на FIAP за всичко свързано с фотографски събития и дейности са обявени на 2 официални езика. За съжаление българският не е сред тях, така че за по-голяма сигурност се позовавайте на всички документи публикувани от FIAP. Ние, като представител на федерацията за страната ще се постараем постепенно да публикуваме всичко важно и на български, с уговорката че тези преводи нямат официален статут. По статут на FIAP, т.3.6. Официалните езици на FIAP са френски и английски. 3.6.1. Процедурите, документите и официалните текстове на FIAP са съставени на френски и английски. Те могат да бъдат преведени на немски и испански език. Т.е. език от тези четири, който владеете, може да Ви бъде полезен, за най-правилно тълкувание на конкретен въпрос или казус. Ето нашите преводи на общите указания и практическа информация за кандидатстване:

Уважаеми колеги фотографи, както знаете FIAP е Международната Федерация за Фотографско Изкуство и тя е най-голямата и световно призната организация за любители и професионалисти фотографи, оперативни членове (държави) и множество фотоклубове. Тази страница е за всички, които са пристрастени към фотографското изкуство достатъчно, за да имат нужда да търсят по-широк форум за фото творбите, които създават. А тези форуми са международните фото конкурси организирани от най-различни фотографски организации, фотоклубове и др. Повечето от Вас знаят или са чули, че всички над 600 фотосалона с FIAP патронаж, Ви дават възможност (при спазване на всички правила на федерацията), да съревновавате своите творби с тези на всички останали активни фото творци от цял свят. Участията в тях, след журиране по правилата на FIAP, Ви носят точки, които се сумират по различни критерии и при различен обем натрупвания и Ви дават право да кандидатствате за артистичните нива на FIAP. Всички нива са описани ТУК. Файлът с критериите, които FIAP са определили за покриване, за всяко едно отличие (или EFIAP ниво) можете да свалите от този ЛИНК

Като оперативен член на FIAP и нейн представител за България, НСФА има право да добавя допълнителни национални изисквания към отличията на FIAP. (чл. 8.6 DOC 011/2016 “В рамките на разумни граници националните федерации имат правото да добавят национални изисквания към отличията AFIAP и EFIAP. Ако се постигне необходимия брой приемания, заявлението за разграничение трябва да бъде изпратено до FIAP, без да е необходимо допълнително оценяване на произведенията”. Тези правила са валидни само за AFIAP и EFIAP, а не за EFIAP нивата и MFIAP, така че националните федерации не могат да добавят национални изисквания към нивата на EFIAP и MFIAP.”)
Фотографска Академия засега няма артистични изисквания към кандидатите, но с времето това може да се промени и да въведем подобни национални творчески критерии, който да стимулират участията (индивидуални и колективни) на фотографите първо в страната, достигане на определени нива и съответните национални звания, след които тези творчески активности, да дават предимство за кандидастване пред FIAP, както е в някои други държави.

Правила за кандидатстване:
Всеки които иска да кандидатства за FIAP ниво (отличие), трябва да предаде съответният попълнен формуляр до средата на текущата календарна година на секретаря за връзка с FIAP (Антон Савов, ESFIAP), т.е. до 30 юни. От няколко години обаче, се получи закъснение от около 3 месеца, което засега не е било проблем за издаването на дипломите, отличията и значките в рамките на текущата година. Това разтегна срока, реално до края на септември. Възможно е обаче, занапред (особено в случаи на над 10 кандидата) да изтеглим срока отново по-близко до средата на годината, за да не затрудняваме службата по отличията с обем от работа, който би попречил на своевременното им обработване и издаване в рамките на текущата на кандидатстването година. Фиксирана дата за потвърждение и издаване на сертификатите за България (от 2018 г.) е 1-ви декември. Това създаде традицията, в началото на всяка следваща година да правим изложба с фотографии на номинираните и отличени кандидати от предходната година.

Указания за нужните действия по вашата кандидатура:

1. Кандидатстване пред НСФА:
Всички редовни и почетни членове на Фотографска Академия кандидатстват с предимство и без такса към НСФА. Всички други кандидати, заплащат такса от 50 лв. (25€) за администрирането – обработката на документите и предаването им (груповото кандидатстване веднъж годишно) към FIAP. Сумата е платима в брой, по банкова сметка или PayPal сметка на НСФА. Това условие и такса са приети с решение на УС на НСФА на събрание на управителния съвет на 10 януари 2018г.

2. Кандидатстване за Карта на FIAP фотографа – извършва се персонално от всеки кандидат, който си регистрира профил в сайта на FIAP – подробности и указания можете да намерите на www.myfiap.net – в него ще прочетете какво трябва да направите, за да се регистрирате и да попълните личните си данни за FIAP картата, да качите и актуална паспортна (портрет за документ) С попълнените данни FIAP ще Ви издадат и произведат FIAP card още преди одобрение на кандидатурата за отличие – ето ви линк където има и видео пример как се прави това https://www.myfiap.net/user/register/fp. Над контактния формуляр има червен бутон с надпис “Video tutorial on how to order the FIAP card”. Създаването на профил и поръчка на първа FIAP карта е задължително, за да приемат от службата по отличия заявлението Ви за кандидатура (с груповата, едногодишна кандидатура на България). След получаване на одобрение (при покрити критерии) в профила си ще получите подканване да си поръчате нова карта, която вече ще бъде с добавено отличие – това с което вече са Ви удостоили от FIAP. Тази втора карта обаче, не е задължителна. Освен това струва 25 Евро. Тоест дали да я заявите или не, зависи от Вас – ако са ви много важни тези 5 букви, и ви се плащат 25 евро – поръчвате си я. Ако не, ползвате си първата, (бяла карта – т.е. без отличието) по предназначение. Освен личните Ви данни и снимката Ви на лицето на картата, на гърба има текст-обръщение към органите, за съдействие и осигуряване на достъп за изпълнение на служебните задължения на фотографа, собственик на картата. “FIAP ви благодари, че сте му предоставили всички удобства”
В най-общи случаи, това осигурява по-лесен и безпроблемен достъп в обществени обекти – галерии, музеи, институции и др. с регулиран контрол на достъп и охрана. С изключение на частни колекции, изложби и/или събития!

3. Кандидатстване за FIAP отличие (линк за свалянe на оригиналния формуляр-документ от сайта на FIAP) – може да го попълвате без притеснения, тъй като единият (водещ) език е aнглийски и превода на документа (за ваше улеснение) е направен със знанието на FIAP. Може да попълвате и оригинала (английски/немски) от FIAP. Попълвайте всички данни на английски език. На този линк пък ще намерите документа “FIAP отличителни награди – практическа информация” и таксите за FIAP отличията.

Секретаря за връзка с FIAP, преглежда попълнените формуляри. Той обаче, няма възможност за реална справка в архива на FIAP. За достоверността и точността на въведената информация, отговорност носи кандидата. След като провери всички формуляри, получи файловете за архив във FIAP и потвърди на кандидатите наличност и точност, секретарят им изпраща персонални указания за процедурите и сроковете. След заплащане на нужните такси, финално комплектова обща пратка с подписаните (на хартия) страници от формуляри и ги изпраща с 1 пощенска пратка на FIAP – служба колекции. Таксата за тази пратка се разделя на броя кандидати и се плаща допълнително по PayPal сметката на секретаря за връзка с FIAP, но до момента е пренебрежимо малка и обикновенно се поема от него. Като цяло, кореспонденцията е добре да протича официално – моля изпращайте всяко ваше запитване или формуляри и файлове на office@photoacаdemy.org, но правете копие и към личен e-mail: antonaura@gmail.com на текущия секртар за връзка с FIAP – Антон Савов, ESFIAP. Секретарят е отворен и за всякаква алтернативна форма на комуникация – на тел.: 0888304746 или във фейсбук месинджър https://www.facebook.com/anton.savov.71.

И един практичен съвет – 1 от най-важните неща за точното калкулиране на точките и рейтинга Ви:
Когато участвате в различни салони, трябва името на всяка ваша фотография да бъде еднакво. В противен случай, някои ваши приеми могат да не бъдат зачетени. От 01 януари 2018 (DOC 017/2017 E – SANCTIONS FOR BREACHING FIAP REGULATIONS
AND “RED LIST”) са в сила и санкции за “една и съща творба с различно име/заглавие”. Те ще бъдат наложени в случаите, при които веднъж прието изображение или принт (фотопечат) с дадено заглавие, е подадено повторно с различно заглавие. Същото важи и/или когато е налице цветна версия и монохромна версия за една и съща творба с различно име/заглавие. Също и/или версия за печат и проекционна версия на цифровото изображение на едно и също изображение с различно име/заглавие.

С уважение,
Антон Савов, ESFIAP
секретар за връзка с FIAP
и член на управителен съвет на НСФА

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes
jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings