20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 |20192019
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Избрaна репортажна фотография

Настоящата изложба обхваща 10-годишен период в кариерата на Неделиян Нешев – от 2003 г. до момента. През по-голяма част от времето авторът работи активно като фоторепортер във в. „Труд“. Каноните на журналистиката обаче по никакъв начин не стопират творческото му развитие. Вместо да се плъзне по „занаятчийската“ плоскост, Нешев ситуира репортерските си находки далеч над обективното отразяване на събитието.
Ретроспективната линия в изложбата няма претенции за обобщение на живота в България. Кадрите са сами по себе си живот, живян от автора; живи и пълнокръвно запечатани моменти от местата, които е посетил и пречупил през чистия си творчески фотопоглед. От скръбта на майките, изгубили децата си в ужаса на войната, през мизерията на ромските семейства и немотията на въглищарите, до магията и чудото на вярата в репортажите от Бачково и Света гора – фотографиите на Неделиян Нешев разказват истории, „четат“ света със страст и емоция и го допълват, търсейки съмишленик в лицето на потенциалния си зрител.