20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 |20192019
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Habitus

Петър Бояджиев е визуален артист и фотограф роден в Казанлък, България. Магистър в специалност Визуални изкуства и Дизайн в Националната Академия по Изкуствата в София, България (1983), с допълнителна специализация по компютърна графика в училище по изкуства I.C.A.R.I в Монреал, Канада (2000).
В течение на неговата кариера, неговата специфична чувствителност към съвременната фотография му но няколко престижни признания и награди по света, а именно: Gold Awards Winner B&W Magazine USA, Single Image Contest 2009 CA USA, Merit Awards Winner B&W Magazine USA, B&W Magazine USA Excellence Award Winner Portfolio Contest Awards 2008 CA USA, Artists Show Case 2007, The Center for Fine Art Photography, Fort Collins CO USA и много други.
Неговата работа е била селектирана и показвана в множество солови и групови изложби в Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия, и е част от много публични и частни колекции.
Проектът Habitus изследва скритата и символична връзка между непосредствено заобикалящата ни среда и дълбоко скритата, сякаш неприсъща природа на колективните човешки модели на поведение. И докато терминът сам по себе си се обръща към социални стойности и предразположения придобити при дълго излагане на дадена култура, буквалната му реципрочност към навик (habit) и среда (habitat) далеч не е случайна. Представената работа събарая границите между уловения момент и неговия контекстуален фон до точката на несъществуване, разкриваща дълбока и неуловима връзка между нашите вътрешни и външни състояния.