20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 |20182018
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Появяване и изчезване

За тематичния цикъл “Появяване и изчезване” от Боро Рудик
(Ферид Мухик): “…През половината ни живот сме будни, другата половина спим, половин живот с отворени очи, половин със затворени… приели сме илюзията, че светът наистина се появява и изчезва. Разделили сме света и живота ни на две половини: тази, която виждаме, в чието съществуване сме убедени и тази, която не виждаме и към която се отнасяме сякаш не съществува.
С майсторския си тематичен цикъл от артистични фотографии принтирани в този монограф, Боро Рудик предизвиква тази дихотомия. В неговите възторжени моменти на вдъхновение, той показва как да се освободим от сляпата вяра в зрението. А именно, той успява да докаже, че зрението не е арбитър, който залужава нашето безусловно доверие”.
Боро Рудик (Кочани, 1954) учи в Скопие и завършва факултета по електроинжинерство и информационни технологии. В своята многолетна кариера, освен артистична, е работил по рекламна фотография и фотодизайн. Той работи с някои от най-успешните рекламни агенции като фотограф, автор в няколко монографии и книги, както и като главен оператор в около тридесет музикални и рекламни клипа.
Носител е на най-високата фотографска титла – майстор на фотографията на фотографската асоциация на Македония. Има множество самостоятелни фотографски изложби в Истанбул, Солун, Бурса, Нуремберг, Белград, Кран. Живее и работи в Скопие.