20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 |20192019
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Екологичната Истина

Международният фотографски конкурс „Екологичната истина“ е организиран от Фото Клуб 202, Зайчар, Сърбия и НСФА Янка Кюркчиева. Темата на основния раздел на конкурса се фокусира върху човешките дейности, който имат деструктивен ефект върху природата, както и негативните последствия за нашата планета, следствие от човешка намеса, индустриализация и замърсяване.
Изложбата от 11-то издание на конкурса за първи път ще се открие в София. Това стана възможно благодарение на Министерството на Околната среда и водите, като с тази изложба ще бъде отбелязан международния ден на екологията 5 юни.