20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 |20192019
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

В Контакт с Миналото

През септември 2013 г. на гара Варна акостира парен влак. Аудиторията беше пленена от направените тогава снимки, и в нас (Благовеста Филипова и Пламен Андреев) се роди идеята да превърнем тези няколко снимки в проект. Решихме да се върнем назад във времето, когато въглищата и почернялото лице на машиниста са били основната двигателна сила на пъплещата по ЖП линията парна гъсеница. Да покажем, връзката между човека и машината. Да стигнем до нейното сърце и да видим лицата на хората, които ежедневно полагат грижи за нейната изправност. Да покажем колко много любов, романтика и страст могат да бъдат намерени сред тези стари и овехтели железа.
Вече 3-та година преследваме желязната машина по нейните пътища. Срещнахме се с хора, за които мнозина не подозират че съществуват, а това са хора, чиито дела пишат история. Събрахме толкова много истории и историйки, които докосват душата, събуждат пулса и обръщат времето.
Когато преди 3 години влязохме за първи път в локомотивното депо, там ни посрещна огромна купчина желязо. Получихме възможността тази антика да се съживи пред нашите обективи и да затупти с душа и сърце по съвременните ЖП линии на България. Това беше така наречената „Баба Меца“ – най-мощния парен локомотив на Балканския полуостров, на който между 1933- 36 г. огняр е бил поетът Никола Вапцаров.