20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 |20192019
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Тиха игра

Алена Коцманова
(*1974, Прага)

Работи предимно с медията на фотографията, видео инсталацията и постпродукционно с филмовия материал. Коцманова концептуално анализира самата медия на фотографията и я съчетава с по-стари времеви слоеве на имагинативната черно-бяла фотография, която претърпява отворена конфронтация с други медии – под формата на приспособяване, инсталации и др. под. В повечето случаи фотографските образи и видеа не са за нея свидетелство за конкретния момент или ситуация, а основа за разказването на собствени фикции и истории. В по-късните си работи се занимава с изразителните възможности и парадокси на фотографския образ.
Алена Коцманова учи във Висшия институт за приложни изкуства в Прага, в ателие Интермедия и концептуални изкуство (проф. Адела Матасова) и в ателие Фотография (доц. Павел Щеха). През 2014 завършва докторантура в Педагогическия факултет на Карловия университет в Прага (специалност художествено образование – специализация в педагогиката). За доктората си търси материали в рамките на обучението си в Faculdade de Ciеncias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa и Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa в Португалия. В периода 2007 – 2009 ръководи програмата „Възможности на съвременната фотография“ в Института за изкуство и дизайн към Западночешкия университет в Пилзен.
През 2005 и 2009 година е финалист за наградата „Индржих Халупецки“ (престижна чешка награда за млади творци), получава стипендия за творческо пребиваване напр. в International Studio & Curatorial Program в Ню Йорк, Centro de la Imagen в Мексико Сити, Germinations X в гръцкия град Делфи и стаж в Norwich School of Art and Design във Великобритания. Появява се на чешката и международната сцена в края на 90-те години. Фотографиите на Алена Коцманова са представени в чешки и чуждестранни колекции.

Представлявана е от галерия „hunt kastner“: http://huntkastner.com/new/artists/alena-kotzmannova/
Други реализирани проекти на: www.kotzmannova.cz.