20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 |20192019
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Ромите в Европа

„През лятото на 2009 г. бях в град Брецлав в южна Чехия. Получих информация , че кметът изхвърля две ромски семейства от домовете им, където те са живели в продължение на поколения. В техния квартал предстоеше построяването на нов търговски център. Семействата са били преместени в конюшни, вонящи на фекалии, където е трябвало да живеят без топла вода и отопление. Това беше началото на моята документална работа по проекта за ромите в Европа и техните условия на живот. През последните пет години съм фотографира ежедневния живот на ромите в десет страни; Франция, Сърбия, Косово, Румъния, Швеция, Чехия, Словакия, Унгария, Испания и Швейцария.
Ромите се чувстват дискриминирани в цяла Европа. Те често живеят извън обществото и нямат права, като например социални, политически, културни или икономически. Страните, които се открояват често са в Източна Европа. Особено се откроява място наречено Lunik IX, извън Кошице източна Словакия. Испания се очертава като контрапункт, където ромската култура на много места се приема масово от населението. Има и ромските деца в общообразователните училища, младите хора могат да пътуват по училищни екскурзии и роми се женят испанци. Моята цел с това визуално проучване е да отида отвъд обичайните стереотипи за ромите. Моята история е също така за хората от ромски произход, живеещи интегрирани в Европейския всекидневния живот, а не само тези, които са потиснати и живеят в мизерия. Докато снимах в Европа роми от Румъния и България започнаха да просят по улиците на родния ми град Стокхолм. Надявам се, че моите снимки може да ви помогнат да разберете защо.”

Ейк Ериксон

Да се овладее способността на фотографията да разказва и да приближава до нас неизвестни истории е форма на изкуство. Ейк Ериксон (р. 1962) работи с фотографската камера през почти целия си живот, през който документира срещите си с полицаи и политици, бежанци и райони с конфликти по цял свят.
Non grata – латинският изразът за нежелани или не добре дошли, описва положението на милиони роми в Европа. Става дума за раждане в изолация и живот в нечовешки условия, но също така за любов, бит и пъстра култура. Ситуацията, в която са поставени ромите в Европа става все по-видима в нашето ежедневие и реалността, която Ериксон показва в традицията на класическата фотодокументалистика изведнъж рязко я приближава.
Изложбата се показва със съдействието на Комитет по изкуствата – Швеция, Църква на Швеция и Фондация Fritt Ord, Норвегия.