20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 |20182018

EВРОПЕЙСКИ ФОТО ФЕСТИВАЛ - EUROPEAN PHOTO FESTIVAL

01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Разкриване

Изложбата цели да представи подбрани съвременни фотографски проекти на студенти, разработени по време на образованието им в Нов български университет. Избраните проекти, които ще съставят тази изложба са вдъхновени от процеса на разкриване. Разкритието като контраст на това, което познаваме на повърхността. Творческо изследване на актуални идеи и индивидуално подбрани теми – процес характерен за съвременното изкуство, в който идеята и нейното развитие стоят в центъра на всяко едно произведение. Представянето на тези проекти ще е интерактивно и под формата на инсталации. Пространството в Червената къща, където традиционно се провежда тази изложба би било много подходящо.

Проекти:
“Георги” – Творбата разкрива метафорично, цикълът на живота от раждането до
смъртта.
“На пилона” – Проектът повдига въпроса за възприятието на ролята на жената в обществото и контрастът между красотата и силата и връзката между тях. Проектът ще бъде представен под формата на инсталация, като част от фотографиите ще бъдат разкривани в процеса на разглеждане.
“Вход за външни лица забранен” – Серия от фотографии, които разкриват най-съкровения момент – раждането. Момент, свещен и уникален, набеден за таен, скришен, срамен и често недостъпен дори за бащата в България.
“Alopecia Areata” – Какво е да живееш с Alopecia Areata. Творбата има за цел да постави въпроса как изграждаме подсъзнателно един образ за това кое е красиво, често, без да си даваме сметка какво стои зад първото визуално впечатление. Отдалечаваме ли се от това, което сме в стремежа да се впишем в общоприетите рамки?
„Synθesis“ -  Гергана Радева.