20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 |20182018

EВРОПЕЙСКИ ФОТО ФЕСТИВАЛ - EUROPEAN PHOTO FESTIVAL

01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
01
/
02
/
03
/
04
/
05
/
06
/
07
/
08
/
09
/
10
/
11
/
12
/
13
/
14
/
15
/
16
/
17
/
18
/
19
/
20
/
21
/
22
/
23
/
24
/
25
/
26
/
27
/
28
/
29
/
30
/
31
/

Мястото, наречено детство

Винаги става така. Когато снегът завали, спомените нахлуват. Наблюдавам децата, които весело играят в снега, точно както някога играех и аз, там някъде, на мястото, наречено детство. На онова място краката ми са винаги мокри и аз се пързалям по хълма на парчето найлон, което баба ми е дала. Приплъзвания на паметта.

Аз снимам настоящето, но образите на снимките са онези от миналото, от онова място, наречено детство – там снегът е само израз на кристално-бяла носталгия.

Детството е място, където спомените са сняг.