2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |2018
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011Център за Култура и Дебат Червената къща

Адрес: София, ул. Любен Каравелов 15
Работно време: 10:00 – 18:00
Телефон: 02 988 81 88, 02 986 44 16
Уебсайт: www.redhouse-sofia.org

Центърът за култура и дебат "Червената къща Андрей Николов" се счита днес за един от знаковите независими културни центрове в Югоизточна Европа. Той се намира в София в обновената къща на един от най-големите български скулптори. От 2001 година центърът има редовна ежемесечна програма. Над 20 събития месечно включват дебати, лекции, конференции, изпълнителски изкуства, изложби, прожекции и литературни сбирки. В допълнение се предлагат различни форми на обучение в по-малко известни области на изкуството, културата, социалната сфера.

Червената къща активизира обществения дебат по съществени теми, недостатъчно представени в основните медии; съдейства за развитието на независимия културен сектор като продуцира, представя и насърчава млади и независими артисти и групи; подпомага социалното развитие като постоянно насочва вниманието към най-уязвимите социални групи.

picture Номади
20.06 - 04.07.2011
Изложба на Станислава Георгиева
Откриване: 20.06.2011 от 18:30 ч.
Зала Гъливер, Център за култура и дебат Червената къща

picture Насаме по двойки
20.06 - 04.07.2011
Изложба на Владимир Пеков
Откриване: 20.06.2011 от 18:30 ч.
Зала Безименна, Център за култура и дебат Червената къща

picture Дискусия с проф. Мария Попова и гости
20.06.2011
Начало: 20.06.2011 от 19:30 ч.
Център за култура и дебат Червената къща

picture СКФ (съвременна концептуална фотография)
23.06 - 04.07.2011
Изложба на студентите от магистърска програма Фотографско изкуство на НБУ
Куратори: Силвия Иванова и Ивайло Стоянов
Откриване: 23.06.2011 от 18:30 ч.
Център за култура и дебат Червената къща

Дискусия с авторите и преподавателите
23.06.2011
Начало: 23.06.2011 от 19:30 ч.
Зала Пеша Николова, Център за култура и дебат Червената къща

picture Кино и фотография
30.06.2011
Семинар с Елизавета Боева
Начало: 30.06.2011 от 19.30 ч.
Зала Пеша Николова, Център за култура и дебат Червената къща

picture Леглото
06.07 - 15.07.2011
Фотоинсталация на Соня Станкова
Откриване: 06.07.2011 от 18:30 ч.
Зала Безименна, Център за култура и дебат Червената къща

picture Бурлеската, в който живеем
06.07 - 15.07.2011
Специална подборка от седемте издания на Международния фотофестивал "Биенале Фодар"
Откриване: 06.07.2011 от 18:30 ч.
Зала Гъливер и Зала Пеша Николова
Център за култура и дебат Червената къща