2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |2018
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011Гьоте-институт България

Адрес: София, ул. Будапеща 1
Телефон: 02 939 01 00
Работно време: 08:00 – 19:00
E-mail: info@sofia.goethe.org
Уебсайт: www.goethe.de

Гьоте-институт работи в цял свят като културен институт на Федерална Република Германия.
Ние насърчаваме знанието на немския език в чужбина и поддържаме развитието на международното културно сътрудничество. Чрез информация за културния, обществения и политическия живот ние представяме Германия в различните й аспекти.
С нашата мрежа от Гьоте-институти, Гьоте-центрове, културни дружества, читални, както и изпитни и езикови центрове ние изпълняваме основни задачи на външната културна и образователна политика. Партньори сме на публични и частни културни институции, както и на федерални провинции, общини и стопански организации.

Ние черпим от многообразието на отвореното ни общество и на живата немска култура. Обединяваме опита и идеите на нашите партньори в страната и в чужбина с нашата професионална компетентност и работим в партньорски диалог. Така сме в услуга като партньори на всички, които активно се занимават с Германия и с немския език и култура и работят отговорно и политически необвързано.
Ние приемаме културно-политическите предизвикателства на глобализацията и развиваме иновативни концепции за един по-хуманен свят на базата на разбирателството, в който културното многообразие се счита за богатство.

Гьоте-институт България е създаден през 1989 година и се помещава от 2003 година в сграда на Министерството на културата и туризма в центъра на града. Ние сме си поставили следните цели:
• насърчаване на многоезичието като основа за създаване на европейска общественост
• обмен на естетически позиции и на иновативни разработки в изкуството и науката
• укрепване структурите на демокрацията и на гражданското общество
• подпомагане изграждането и развитието на информационни структури
• засилване на европейското гражданско съзнание и на вътрешно-европейския диалог

Акценти на културната програма са срещи между български и германски творци и интелектуалци, представяне на немската съвременна култура и насърчаване на немско-българското и на европейското сътрудничество в културната и в духовната област.
Ние подпомагаме изучаването на немски език в България като предлагаме семинари и многообразни услуги за българските преподаватели по немски език. В сътрудничество с български партньори подпомагаме национални и европейски проекти за изучаване на чужди езици.
Гьоте-институт София предлага разнообрaзие от Езикови курсове. Всички учители имат висока професионална квалификация, отговаряща на съвременните стандарти. Различните изпити на Гьоте-институт се признават в цял свят.

Библиотеката на Гьоте-институт България предоставя информации за актуални аспекти на културния, обществения и политическия живот в Германия. Тя предлага обширен достъп до книги и медии, както и конкретни информационни услуги за всички, които се интересуват от Германия или искат да учат или да преподават немски език. Посредством съвместни мероприятия с български библиотеки и други културни институции тя подкрепя задълбочаването на професионалния обмен на опит и диалог.

picture В търсене на следи
08.06 – 07.07.2011
Изложба на Ивайло Стоянов и Дирк Брьомел, Германия
Откриване: 08.06.2011 от 18.00 ч.
Гьоте-институт България