2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |2018
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011Дискусия с проф. Мария Попова и гости

20.06.2011
Дискусия с проф. Мария Попова и гости
Начало: 20.06.2011 от 19:30 ч.
Център за култура и дебат Червената къща

Проф. Мария Попова е почетен професор на Нов български университет, основател на Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, на Международната ранноесенна школа по семиотика и магистърска и докторска програма по семиотика. Професор Попова е председател на Българско семиотично дружество от 2000 г., член на изпълнителния комитет на Балканската асоциация за семиотични изследвания и член на изпълнителния комитет на Международната асоциация за семиотични изследвания.

Да портретираш себе си
Едно от визуалните проявления на човешкото любопитство към света е надничането в иконичния свят на реалността запечатана във фотографските образци. Фотографията регистрира реалността, тя помага за съхранението на спомените ни, тя запазва фактите, дори тогава, когато искаме да ги отречем. Нещо повече, тя ни идентифицира. Снимка за паспорт, снимка за диплома, снимка за шофьорска книжка, фалшива снимка, снимка на труп за съдебната медицина и т.н. Идентификацията на външността, на външното излъчване на личността. А нейните варианти? Нейните вглеждания в другото аз? Мисловните процеси ни помагат да се взираме в другия у нас. Да се самонаблюдаваме, да се самооценяваме. А фотографията се нуждае от артистичния похват на артиста-фотограф, от неговото художествено хрумване за експлициране на двойнствеността и мултиплициране на образа в ежедневното пространство.

Да уловиш пространството и разположението си в него, не е само въпрос на художествен похват. Това е въпрос на психологично вглеждаме и разбиране на факта, че личностната идентификация и самоидентификация е въпрос само на дискретен процес.