2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |2019
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011Родопа – земя българска

22.06 - 04.07.2011
Изложба на Петра Атанасова
Откриване: 22.06.2011 от 19:00 ч.
Галерия Индустриална 11

Петра Атанасова е родена на 20.12.1934 г. в с. Братя Кунчева – Старозагорско. Носител на наградата за 2010 за цялостен принос в развитието на културата на община Пазаджик.

1953г. – завършва гимназия в Ст. Загора
1954г. – учи в учителският институт в Ст. Загора. Поради заболяване след първата година прекъсва.
1955г. – омъжва се за д-р С. Атанасов – фтизиатър и се установяват в гр. Пазарджик.
1960г. – започва работа като лаборант във фото студио.
1964г. – започва работа като лаборант във фото архива.
1970г. – удостоена със званието "Фотограф- художник". Назначена е за ръководител на Центъра за фотоинформация и фотопропаганда.
1983г. – става отговорен редактор на фотоцентъра.
1992г. – пенсионира се.

Творчески изяви
1995г. – участие в Първия международен фото-конкурс "Земя за всички" в София
1984г. – участие в международен конкурс "PENTACON-ORWO" в ГДР /Източна Германия/
1981г. – участие на националната изложба "Пирин – фото"; участие в биеналето в София; участие на международната фото изложба в Дрезден – ГДР /Източна Германия/ под егидата на ЮНЕСКО; участие в международен конкурс " PENTACON-ORWO" в ГДР /Източна Германия/
1979г. – участие в биеналето на фотографията в София; участие в международен конкурс " PENTACON-ORWO" в ГДР /Източна Германия/
1978г. – самостоятелна изложба в Пловдив в "Балабанована къща"; колективна изложба с В. Василева в Благоевград и Сандански
1977г. – участие на националната изложба "Пирин – фото"; участие в биеналето в София
1974г. – участие в националната изложба "Пирин фото"; участие в биеналето на FIAP в гр. Хайден Хайм в ГФР /Западна Германия/
1973г. – Русе – самостоятелна изложба, София – участие в националната изложба на жени – фотографи
1972г. – първа самостоятелна изложба в Пловдив – "Родопи – земя български" и гостуване с изложбата си в Литва и Москва
от 1970г. до 1990г. е постоянен сътрудник на ДКТ" Константин Величков"

Награди
1995г. – първа награда на Първия международен фото-конкурс "Земя за всички" в София – за родопски пейзажи и творбата "Нива"
1984г. – участие на международен конкурс "PENTACON-ORWO" в ГДР /Източна Германия/
1981г. – участие на националната изложба "Пирин – фото"; участие на биеналето в София; участие на международната фото изложба в Дрезден – ГДР /Източна Германия/ под егидата на ЮНЕСКО 1979г. – участие на международен конкурс "PENTACON-ORWO" в ГДР /Източна Германия/

Множество публикации в българския и чеждия печат:
Списанията: "Българско фото", "Родопи", "Театър", "Български журналист"
Периодичен печат – вестниците: "Народна култура", "Поглед", " Пиринско дело", Септемврийско знаме"