2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |2018
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011СКФ (съвременна концептуална фотография)

23.06 - 04.07.2011
Изложба на студентите от магистърска програма Фотографско изкуство на НБУ
Куратори: Силвия Иванова и Ивайло Стоянов
Откриване: 23.06.2011 от 18:30 ч.
Център за култура и дебат Червената къща

Изложбата е проект на първата Магистърска програма "Фотографско изкуство" в Нов български университет. Курсовете "Съвременни тенденции във фотографското изкуство" с преподавател Силвия Иванова и "Концептуална фотография", воден от Ивайло Стоянов, формират името на изложбата.

В основата на обучението е заложена свободата на мислене, търсенето и разпознаването на собствената индивидуалност и формулиране на собствени теми на студентите като: гледна точка, мислене, вечно търсене, любопитство, история на изкуството, философия и актуалната сцена на съвременното изкуство. Извор за инспирация са музиката, киното, литературата и другите изкуства.

Целта на курсовете е медията фотография да бъде изразена в една неконвенционална форма и концепция, която да бъде част от съвременното изкуство.

Избрани са фотографии на студентите, които работиха по зададени теми и ги интерпретираха свободно през собствения си поглед, което от своя страна даде възможност на всеки от тях да развие и реализира собствена идея.

Участници: Алберто Стайков, Анна Глованар, Десислава Балакчийска, Диляна Абуд, Диляна Стоименова, Иван Иванов, Мартина Карагьозова, Надежда Павлова, Павлина Чакърова и Росица Папаличева.

"Възможността да се занимаваш с изкуство е част от абсолютната свобода."
Ивайло Стоянов