2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |2019
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011Минимализъм

01.07 - 08.07.2011
Изложба на Галерия Нава
Откриване: 01.07.2011 от 19:30 ч.
/+/СКЛАДА

"Минимализъм" е първата фотографска изложба на галерия НАВА - галерия, събрала фотографи с търсения и отношение към абстрактната фотография и в частност към минималистичните изразни похвати.

Темата минимализъм бе продиктувана от необходимостта на редица автори да избягат от добре утъпканите коловози на изобразително ясното послание и да търсят пътя на лакониз-ма, пътя на знака, боравейки на едно по-деликатно ниво с форми, пропорции и детайли, а много често и с липсата им.

"Минимализмът може да се случи там, където имаме особен тип възпитание на мисленето и сетивата. Това е мисловен модел, който стои точно от другата страна на нашата тради-ция, изпълнена с недоизказаност и мъгляви "вчувствания", колористична бъбривост, любов към пластичното, материал-ното и т.н."
Свилен Стефанов, Литературен форум, бр.24


В селекцията са включени над 20 автора, работещи в България и чужбина, с общо 35 фотографии.

Куратори: Георги Георгиев, Димитър Лазаров, Борислав Александров

Галерия НАВА е онлайн проект на АТЕРА Дизайн - студио за дизайн и печат.
Facebook: NAVA Gallery
www.atera.bg