2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |2018
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 201125 години по-късно

07.07 - 19.07.2011
Изложба на творците от група "Казанлък-85": Александър Иванов, Бедрос Азинян, Желиан Николов, Мариан Димитров и покойния Георги Димов
Откриване: 07.07.2011 от 19:00 ч.
Център - Фотосинтезис

Фотографска група "Казанлък '85" е създадена на 2 януари 1985 година в град Казанлък. Основатели на групата са ф.х. Александър Иванов, ф.х. Желиан Николов, ф.х. Бедрос Азинян, Георги Димов и Мариан Димитров.

Още от самото си създаване и с първите си изложби, групата показа, че за времето си е едно ново явление във фотографския живот на България. Отличавайки се със своя творчески почерк и поглед към света, всеки индивидуално, но и в същото време вписвайки се като цяло в облика на групата, подчертавайки изграждането на своите образи, пейзажи, етюди, подработени с невероятно лабораторно изпълнение, петимата от Казанлък, достигайки до едни от най-престижните награди във всички провели се национални и международни фотографски изложби и конкурси, дадоха основание да се заговори за Казанлъшка фотографска школа.

Днес, 25 години от тяхната първа изява, творците отново показват поредната си изложба, в която всеки един от тях показва по 10 творби. За огромно съжаление в групата липсва един невероятен фотограф и приятел - Георги Димов, светла му памет.

Мариан Димитров
Александър Иванов
Желиан Николов
Бедрос Азинян