2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |2018
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011
Месец на фотографията 2011Документалната фотография и новите тенденции

14.07.2011
Дискусия с Евгения Максимова
Начало: 14.07.2011 от 19:00 ч.
Център - Фотосинтезис

Представяне на автора Евгения Максимова - един от младите фотографи, намерили призвание в областта на документалната фотография, която с думи и образи ще разкаже за своите творчески търсения.

Среща с автора и дискусия на тема: "Документалната фотография и новите тенденции" с Евгения Максимова
Евгения ще разкаже с думи и образи своите творческите търсения и ще сподели впечатленията си за новите тенденции в документалната фотография.

Авторска позиция:
Животът е мозайка, сглобена от многобройни уникални, неправилни и често противоречиви парчета от обстоятелства и възможности за избор. Вие можете да подредите това, което изглежда на пръв поглед неприятно в красива композиция. Можете да смесвате хубави елементи, за да създадете кичозна джунджурия. Или да оформите напълно нова форма от несъвместими модели. Крайният продукт зависи от вашата визия, конструктивност и виртуозност.

За мен е много важно да визуализирам тази основна характеристика на живота в това, което правя.

Виждам призванието си в разказването на истории. Моята цел е да свържа социално-политически модели и тенденции и да проуча последствията от тях за обществото и културата. Въпреки, че работата ми е далеч от фантастиката и е основана на съществуващи явления, аз предпочитам да остана дистанцирана от чисто документалния подход. Това ми дава възможност да изляза от обикновения акт на събиране на факти и доказателства, и свободно да изследвам човешката природа на самостоятелно възприятие и самоидентификация.