The WILD 2023/320 – 14 edition / Дивото 2023/320 – 14 издание

Hello dear friends of the wild nature, animals and landscapes, thе traditional thematic salon organized by Academy of Photography Bulgaria is OPEN!
The salon is under FIAP patronage 2023/320 and APB patronage 2023/003.

This year, the big news is that the contest is FREE of participation fee, both for Bulgarian photographers and for participants from all over the world!

14th_The_WILD_SI

Тhe 14-th edition of The WILD photo salon is supported by National Culture Fund оf Bulgaria. Sevlievo Municipality is once again our main partner and host. This year there will again be a printed album and a classic exhibition of the prize-winning and some of the most highly regarded photographs from the final selection of the edition.
Welcome, we expect your entries.

All necessary for entering in the competition are at the following links:

Calendar:

  • Closing date – 15.07.2023
  • Judging – 22.07.2023
  • Notification – 20.08.2023
  • Exhibition and awarding – 20.09.2023,  in the central lobby of the Municipality of Sevilievo;
  • Catalogue sending – January 2024

The project is implemented with the financial support of the NATIONAL CULTURE FUND of Bulgaria
under the program „Program for the recovery and development of private cultural organizations“

_____________________________________________________________________________________________

Здравейте скъпи приятели на дивата природа, животни и и пейзажите, традиционният тематичен салон организиран от Фотографска Академията е ОТВОРЕН за участие! Салона е под FIAP патронаж 2023/320 и НСФА патронаж 2023/003.

Тази година голямата новина е, че конкурса е без такса за участие, както за български фотографи, така и за участниците от цял свят!

14-тото издание на фото салон “ДИВОТО” е с подкрепата на Национален фонд „Култура”. Община Севлиево отново е наш основен партньор и домакин. Тази година отново ще има печатен албум и класическа изложба на наградените и някои от най-високо оценените снимки от финалната селекция на изданието.

Добре дошли, очакваме Ви.

Всичко необходимо за участие в конкурса е на следните линкове:

Календар:

  • Краен срок за предаване на творбите – 15.07.2023
  • Журиране 22.07.2023
  • Обявяване на резултатите – 20.08.2023
  • Откриване на изложбата и връчване на наградите – 20.09.2023, в централното фоайе на Община Севлиево;
  • Изпращане на каталози – Януари 2024

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”
по програма “Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”.

 

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes