събития, които може да видите на 13.06.2020

events that are open on 13.06.2020

09.06 - 15.06.2020

Photos Speak 2020

Изложба oт конкурс за художествен анализ на фотография
Exhibition from a contest for artistic analysis of photography

09.06 - 15.06.2020

Photos Speak 2020

Изложба oт конкурс за художествен анализ на фотография
Exhibition from a contest for artistic analysis of photography