дискусии / discussions

10.06.2019

Attila Lorant

Етически и технически въпроси във фотографията на терен и в стрийт фотографията – разговор с Атила Лорант
Ethical and technical issues in photography at locations and street photography – discussion with Attila Lorant

10.06.2019

Attila Lorant

Етически и технически въпроси във фотографията на терен и в стрийт фотографията – разговор с Атила Лорант
Ethical and technical issues in photography at locations and street photography – discussion with Attila Lorant