събития, които може да видите на 02.06.2013

events that are open on 02.06.2013

28.05 - 17.06.2013

Iran Unveiled

Изложба на Зан Хуижен Хуанг
An exhibition by Zann Huizhen Huang

28.05 - 17.06.2013

Iran Unveiled

Изложба на Зан Хуижен Хуанг
An exhibition by Zann Huizhen Huang

01.06 - 14.06.2013

Patterns

Изложба на Антони Георгиев
An exhibition by Antoni Georgiev

01.06 - 14.06.2013

Patterns

Изложба на Антони Георгиев
An exhibition by Antoni Georgiev

23.05 - 16.06.2013

Fried Fish Soup

Изложба на Веселина Николаева
An exhibition by Vesselina Nikolaeva

23.05 - 16.06.2013

Fried Fish Soup

Изложба на Веселина Николаева
An exhibition by Vesselina Nikolaeva

31.05 - 15.06.2013

The Wild 2012

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2012"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2012"

31.05 - 15.06.2013

The Wild 2012

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Дивото 2012"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "The Wild 2012"

31.05 - 15.06.2013

Photoacademica 2013

Изложба от конкурс Фотоакадемика 2013. Откриване и връчване на наградите от конкурса и носителя на статуетката на НСФА
An exhibition from the Photoacademica 2013 photo competition. Opening and award ceremony. Announcing of the winner of the Academica statuette

31.05 - 15.06.2013

Photoacademica 2013

Изложба от конкурс Фотоакадемика 2013. Откриване и връчване на наградите от конкурса и носителя на статуетката на НСФА
An exhibition from the Photoacademica 2013 photo competition. Opening and award ceremony. Announcing of the winner of the Academica statuette