събития, които може да видите на 30.05.2013

events that are open on 30.05.2013

28.05 - 17.06.2013

Иран-разбулен

Изложба на Зан Хуижен Хуанг
An exhibition by Zann Huizhen Huang

28.05 - 17.06.2013

Иран-разбулен

Изложба на Зан Хуижен Хуанг
An exhibition by Zann Huizhen Huang

23.05 - 16.06.2013

Пържена рибена супа

Изложба на Веселина Николаева
An exhibition by Vesselina Nikolaeva

23.05 - 16.06.2013

Пържена рибена супа

Изложба на Веселина Николаева
An exhibition by Vesselina Nikolaeva