събития, които може да видите на 21.06.2013

events that are open on 21.06.2013

10.06 - 30.06.2013

Flash Music – selected

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Музика в обектива"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "Flash Music"

10.06 - 30.06.2013

Flash Music – selected

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP "Музика в обектива"
An exhibition of a selection from the FIAP International Salon "Flash Music"

21.06.2013

Turns

Мултимедийно представяне на Вергиния Янчева
A multimedia presentation by Verginiya Yancheva

21.06.2013

Turns

Мултимедийно представяне на Вергиния Янчева
A multimedia presentation by Verginiya Yancheva

21.06 - 10.07.2013

Oxygen

Изложба на студенти от НБУ , Куратор: доц. Динамир Предов, AFIAP
An exhibition by Students from NBU Curator: assoc. prof. Dinamir Predov, AFIAP

21.06 - 10.07.2013

Oxygen

Изложба на студенти от НБУ , Куратор: доц. Динамир Предов, AFIAP
An exhibition by Students from NBU Curator: assoc. prof. Dinamir Predov, AFIAP

20.06 - 30.06.2013

The Road

Изложба на Ядвига Чернецка
An exhibition by Yadviga Chernecka

20.06 - 30.06.2013

The Road

Изложба на Ядвига Чернецка
An exhibition by Yadviga Chernecka

19.06 - 30.06.2013

Nikola Stoichkov – selected

Изложба с творби на Никола Стоичков
An exhibition of works by Nikola Stoichkov

19.06 - 30.06.2013

Nikola Stoichkov – selected

Изложба с творби на Никола Стоичков
An exhibition of works by Nikola Stoichkov

19.06 - 30.06.2013

Petar Bozhkov – selected

Изложба с творби на Петър Божков
An exhibition of works by Petar Bozhkov

19.06 - 30.06.2013

Petar Bozhkov – selected

Изложба с творби на Петър Божков
An exhibition of works by Petar Bozhkov

15.06 - 30.06.2013

Life Science

Изложба на Еран Гилат
An exhibition by Eran Gilat

15.06 - 30.06.2013

Life Science

Изложба на Еран Гилат
An exhibition by Eran Gilat

03.06 - 30.06.2013

Beyond the Body

Изложба на Toмаш Гудзовати
An exhibition by Tomasz Gudzowaty

03.06 - 30.06.2013

Beyond the Body

Изложба на Toмаш Гудзовати
An exhibition by Tomasz Gudzowaty

17.06 - 30.06.2013

Roots

Изложба на Лоте Михайлова
An exhibition by Lote Mihaylova

17.06 - 30.06.2013

Roots

Изложба на Лоте Михайлова
An exhibition by Lote Mihaylova

18.06 - 02.07.2013

Bologna

Изложба на Франко Франчески
An exhibition by Franco Franceschi

18.06 - 02.07.2013

Bologna

Изложба на Франко Франчески
An exhibition by Franco Franceschi

17.06 - 07.07.2013

China – Love Cutting

Изложба на Стефани Боркард и Никола Мтро
An exhibition by Stéphanie Borcard and Nicolas Métraux

17.06 - 07.07.2013

China – Love Cutting

Изложба на Стефани Боркард и Никола Мтро
An exhibition by Stéphanie Borcard and Nicolas Métraux

13.06 - 31.07.2013

3х3 52 486

Изложба на Атила Лорант
An exhibition by Atila Lorant

13.06 - 31.07.2013

3х3 52 486

Изложба на Атила Лорант
An exhibition by Atila Lorant

07.06 - 22.06.2013

London, babe!

Изложба на Павел Гоневски и Вероника Велкова
An exhibition by Pavel Gonevski and Veronika Velkova

07.06 - 22.06.2013

London, babe!

Изложба на Павел Гоневски и Вероника Велкова
An exhibition by Pavel Gonevski and Veronika Velkova

20.06 - 07.07.2013

America On Film

Изложба на Марк Хиландс
An exhibition by Mark Hylands

20.06 - 07.07.2013

America On Film

Изложба на Марк Хиландс
An exhibition by Mark Hylands

20.06 - 29.06.2013

Project 12

Изложба на Росен Тошев
An exhibition by Rossen Toshev

20.06 - 29.06.2013

Project 12

Изложба на Росен Тошев
An exhibition by Rossen Toshev

19.06 - 30.06.2013

Limes

Изложба на Росен Коларов
An exhibition by Rossen Kolarov

19.06 - 30.06.2013

Limes

Изложба на Росен Коларов
An exhibition by Rossen Kolarov

14.06 - 30.06.2013

Musical portraits

Изложба на Петър Папакочев
An exhibition by Peter Papakotchev

14.06 - 30.06.2013

Musical portraits

Изложба на Петър Папакочев
An exhibition by Peter Papakotchev

11.06 - 30.06.2013

Habitat - a theory of a chaos 1 and 2

Изложба на Красимира Серафимова
An exhibition by Krasimira Serafimova

11.06 - 30.06.2013

Habitat - a theory of a chaos 1 and 2

Изложба на Красимира Серафимова
An exhibition by Krasimira Serafimova

10.06 - 10.07.2013

Portals

Изложба на Надежда Павлова
An exhibition by Nadezhda Pavlova

10.06 - 10.07.2013

Portals

Изложба на Надежда Павлова
An exhibition by Nadezhda Pavlova

04.06 - 23.06.2013

Layers

Изложба на Катрин Льонгли, Корине Льокот, Валентина Пачеко Фернандес и Пабло Авендано
An exhibition by Katherine Longly, Corinne Lecot’s, Valentina Pacheco Fernandes’ and Pablo Avendaño

04.06 - 23.06.2013

Layers

Изложба на Катрин Льонгли, Корине Льокот, Валентина Пачеко Фернандес и Пабло Авендано
An exhibition by Katherine Longly, Corinne Lecot’s, Valentina Pacheco Fernandes’ and Pablo Avendaño

03.06 - 30.06.2013

Macro world

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov

03.06 - 30.06.2013

Macro world

Изложба на Красимир Матаров
An exhibition by Krasimir Matarov