FIAP

FIAP (Federation internationale de l’Art Photographique)

е международна организация за фотоизкуство с над 85 членове – фотографски съюзи от цял свят.
Организацията е основана през 1950 г. в Берн (Швейцария) и е под егидата на ЮНЕСКО.

Целите на FIAP са:
- подпомагане установяването на приятелски и колегиални връзки между фотографските съюзи и сдружения;
- координиране на усилията на фотографските съюзи в отделните държави за постигане на определени цели;
- чрез фотоизложби, конкурси, семинари и други фотографски мероприятия да стимулира фотографското творчество и да съдейства за повишаване на квалификацията на фотографите;
- да се бори за официалното признаване на фотографията и фотографското общество в национален и международен аспект.

За постигане на целите си, FIAP подкрепя различни международни изложби и конкурси, които трябва да отговарят на определени изисквания, съгласно устава и правилника на международната организация.
Участието в тези конкурси, и получаването на награди, носят точки за класирането на отделните творци и получаването на фиапски звания.

Званията на FIAP:
- за автори, известни с артистичната си работа:

  • AFIAP (Artiste FIAP) – артист на FIAP (значка със зелен емайл)
  • EFIAP (Excellence FIAP) – отличие на FIAP (значка с червен емайл)
  • MFIAP (Master FIAP) – майстор на FIAP (значка с жълт емайл)

- за хора, допринесли за развитието на FIAP и фотографията като цяло:

  • ESFIAP – отличие на FIAP за отлична служба (значка с черен емайл)
  • HonEFIAP почетно отличие на FIAP (значка с бял емайл)

Национално сдружение ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ е член на FIAP.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes
jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings