Стани член на НСФА!

Стани член на Национално Сдружение Фотографска Академия Янка Кюркчиева (Сдружение с идеална цел)

 

← свалете формуляр за членство от тук във формат pdf.За да станете редовен член на Фотографска Академия, трябва да ни изпратите портфолио от 10 Ваши фотографии/фотокопия (в размер 40 x 30 см.) до Национално Сдружение ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ Янка Кюркчиева, Пощенска кутия 7; София 1504 (за предпочитане) или на адрес: гр. София 1000, ул. Сан Стефано 14Б, както и в цифров вид на e-mail office@photoacademy.org с минимална резолюция 1000 px, както и Ваша снимка паспортен формат. Също така попълнете и изпратете формуляр за членство на Фотографска Академия (изтеглете от линка по-горе), с който удостоверявате, че сте запознати и приематe устава на Фотографска Академия (с него можете да се запознаете тук). Кандидати за членове, които са студенти и ученици, трябва освен формуляра за членство, да добавят и уверение от учебното заведение.

За да станете колективен член на Фотографска Академия, трябва да ни изпратите списък с вашите членове, както и портфолиа с по 5 техни фотографии (фотокопия на адреса на Сдружението и в цифров вид на email office@photoacademy.org с минимална резолюция 1000 px) и съответно снимки в паспортен формат на членовете на клуба. Също така председателя (администратора, управителя) трябва да попълни и изпрати формуляр за членство във Фотографска Академия (изтеглете от линка по-горе), с който удостоверявате, че е запознал всички свои членове с устава на Фотографска Академия (с него можете да се запознаете тук) и че го приемат. Също са необходими и данните за регистрация на клуба, сдружението или фирмата.

След разглеждане на Вашата/ите колекция/и от управителния съвет на НСФА, ще бъдете уведомени за резултата. При одобрение, колекциите Ви (х 10 фотокопия за редовните и съответно х 5 за колективните), ще влезнат в архива и фонда на Сдружението. Ако сте кандидатствали само с портфолио в цифров вид, след приемането Ви, ще е необходимо, същите кадри да копирате или принтирате, (за предпочитане на фотохартия) и да ги предадете заедно с встъпителния си членски внос. Също така тези 10 творби ще бъде качени и във Вашето пространство (профили) в сайта на Фотографска Академия. Ако имате желание да бъдете представени в сайта с повече творби, моля пратете ги допълнително пак на същия мейл. Възможно е и периодично разширяване на профилите Ви – просто изпращайте новите си попадения, с които искате да бъдете представяни. Добавяйте и списък със заглавията на творбите си или ги именувайте в самите файлове.

След приемането, ще Ви бъде (бъдат) издадена (издадени) членска карта (членски карти), с която се удостоверява членството в НСФА. На гърба на картите е отбелязан периода на валидност. Той съдържа логата на НСФА и FIAP, както и текст-обръщение към органите на властта, за съдействие и осигуряване на достъп за изпълнение на служебните задължения на фотографа, собственик на картата. В най-общи случаи, това осигурява по-лесен и безпроблемен достъп в обществени обекти – галерии, музеи, институции и др. с регулиран контрол на достъп и охрана.

Условия за членство:

Всеки новоприет член заплаща встъпителен членски внос в размер на 10 лв. и членска карта 5 лв.

Членовете на Фотографска Академия заплащат месечна такса в размер на:

  • 10 лв. – редови членове
  • 4 лв. – студенти и ученици
  • 1 лв. – пенсионери
  • 25 лв. – колективни членове (Фотографски ориентирани фирми и организации)

ОТСТЪПКИ:

При авансово плащане за 12 месеца имате отстъпка в размер на 20 лв. – т.е. членството Ви за година ще е 100 лв., а не 120, както е при плащане на месец за месец или на части.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes