Фото Академика 2021

Всеки автор може да представи до 4 фотографии във всеки от двата раздела + до 2 в третия. Моля качвайте файлове с обем до 5 MB и разширение .jpg в 8-битов RGB цвят, с мин. 3000 px по дългата страна и с мин. jpg 10 компресия. Както е обичайно за всеки конкурс и този не приема кадри с авторски водни знаци, лога и др. подобни отбелязвания, а също и такива с паспарту или рамка.

име, презиме, фамилия, име на творбата, раздел (1, 2 или 3) и година на създаване (20 или 21). Имената на файловете се изписват на латински (английски), като между отделните компоненти се набира _ (долно тире), а не пауза. Пример: Ivan_Ivanov_A_new_point_of_view _3_21.jpg

Полетата със * са задължителни
Име, Фамилия (титли) *
Адрес за кореспонденция *
Моля добавете пощенски код
на населено място.

Телефон за връзка *
E-mail *

В левите полета въведете име на творбата (на български език), а в десните добавете файла съответстващ на нея (там името нека си остане на английски, както вече сте го дефинирали, когато сте подготвяли файла):

Артистична фотография
1.

2.

3.

4.

Репортажна фотография
1.

2.

3.

4.

Аерофотография
1.

2.


Декларирам, че представените от мен фотографии за конкурса са създадени в периода 01.01.2020 – 02.05.2021г. С факта на подаването на творбите всеки автор декларира, че има пълни авторски права върху представените фототворби. Авторите предоставят правото за публикуване на фотографиите само с цел популяризиране на фотоконкурса.


Моля въведете символите, които виждате:
(без паузи, дори и в изображението на кода да изглежда че има такива)

captchaОчаквайте потвърждение за изрядността на Вашето участие по e-mail. Ако не получите такова писмо, моля сигнализирайте на office@photoacademy.org

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes
jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings