дискусии / discussions

10.07 - .2015

Final discussion

Теглене на победителя от играта със събиране на печати от изложбите
Withdrawing the winner of the game with collecting stamps exhibitions

10.07 - .2015

Final discussion

Теглене на победителя от играта със събиране на печати от изложбите
Withdrawing the winner of the game with collecting stamps exhibitions

13.06 - .2015

Mirjam Angerer-Geier and Felix Leutner, photo: vienna и Laurent Ziegler

Среща с кураторите на изложбата и един от авторите
Meeting with the curators of the exhibition and one of the authors

13.06 - .2015

Mirjam Angerer-Geier and Felix Leutner, photo: vienna и Laurent Ziegler

Среща с кураторите на изложбата и един от авторите
Meeting with the curators of the exhibition and one of the authors