събития, които може да видите на 15.06.2015

events that are open on 15.06.2015

13.06 - 30.06.2015

Uncommon Places

Изложба на Млада Австрийска Фотография
An exhibition by Young Austrian Photography

13.06 - 30.06.2015

Uncommon Places

Изложба на Млада Австрийска Фотография
An exhibition by Young Austrian Photography

10.06 - 22.06.2015

Джаз фокус

Изложба на Зафер Галибов за Милчо Левиев - 35 години
Exhibition by Zafer Galibov about Milcho Leviev - 35 years

10.06 - 22.06.2015

Джаз фокус

Изложба на Зафер Галибов за Милчо Левиев - 35 години
Exhibition by Zafer Galibov about Milcho Leviev - 35 years

08.06 - 20.06.2015

Habitus

Изложба на Петър Бояджиев
Exhibition by Peter Boyadjieff

08.06 - 20.06.2015

Habitus

Изложба на Петър Бояджиев
Exhibition by Peter Boyadjieff

08.06 - 30.06.2015

15 години по-късно

Фотография: Иво Хаджимишев оформление: Теодор Лихо
Photography: Ivo Hadzhimishev Design: Teodor Liho

08.06 - 30.06.2015

15 години по-късно

Фотография: Иво Хаджимишев оформление: Теодор Лихо
Photography: Ivo Hadzhimishev Design: Teodor Liho

06.06 - 23.06.2015

Българските Артисти на FIA P 2003 – 2014

Изложба на български фотографи получили званието артист на FIAP
Exhibition of bulgarian art photographers who received the AFIAP distinction

06.06 - 23.06.2015

Българските Артисти на FIA P 2003 – 2014

Изложба на български фотографи получили званието артист на FIAP
Exhibition of bulgarian art photographers who received the AFIAP distinction

05.06 - 22.06.2015

Амстердам

Изложба на Пламен Ангелов /Plabo/
Photo exhibition by Plamen Angelov /Plabo/

05.06 - 22.06.2015

Амстердам

Изложба на Пламен Ангелов /Plabo/
Photo exhibition by Plamen Angelov /Plabo/

04.06 - 30.06.2015

Снимка на годината 2014

Изложба от конкурса - Награждаване
An exhibition from the contest - awarding

04.06 - 30.06.2015

Снимка на годината 2014

Изложба от конкурса - Награждаване
An exhibition from the contest - awarding

04.06 - 23.06.2015

44 години вестник „Старт“

Изложба на Янко Гъров и Бончук Андонов
An exhibition by Yanko Garov and Bonchuk Andonov

04.06 - 23.06.2015

44 години вестник „Старт“

Изложба на Янко Гъров и Бончук Андонов
An exhibition by Yanko Garov and Bonchuk Andonov

03.06 - 20.06.2015

Благоевград през погледа на младия фотограф

Изложба oт традиционен фотоконкурс за учащи се
An exhibition from traditional photo competition for students

03.06 - 20.06.2015

Благоевград през погледа на младия фотограф

Изложба oт традиционен фотоконкурс за учащи се
An exhibition from traditional photo competition for students

03.06 - 23.06.2015

Посоки

Изложба Съвременна Фотография на студенти на Силвия Иванова зала “Пеша Николова”
An exhibition of Contemporary Photography by students of Silvia Ivanova Pesha Nikolova hall

03.06 - 23.06.2015

Посоки

Изложба Съвременна Фотография на студенти на Силвия Иванова зала “Пеша Николова”
An exhibition of Contemporary Photography by students of Silvia Ivanova Pesha Nikolova hall

03.06 - 23.06.2015

Отстояния

Изложба на Надежда Шипкова, AFIAP. зали “Безименна” и “Гъливер”
An exhibition by Nadezhda Shipkova, AFIAP. halls Nameless and Gulliver

03.06 - 23.06.2015

Отстояния

Изложба на Надежда Шипкова, AFIAP. зали “Безименна” и “Гъливер”
An exhibition by Nadezhda Shipkova, AFIAP. halls Nameless and Gulliver

02.06 - 15.06.2015

Dummies

Изложба на Мирко Варано, Италия
An exhibition by Mirko Varano, Italy

02.06 - 15.06.2015

Dummies

Изложба на Мирко Варано, Италия
An exhibition by Mirko Varano, Italy

01.06 - 25.06.2015

Дивото 2014

Изложба на селекция от Международния FIA P Фото Салон "Дивото 2014"
An exhibition of a selection from the FIA P International Photo Salon The Wild 2014

01.06 - 25.06.2015

Дивото 2014

Изложба на селекция от Международния FIA P Фото Салон "Дивото 2014"
An exhibition of a selection from the FIA P International Photo Salon The Wild 2014

28.05 - 30.06.2015

Поколението на 80-те

Изложба на млади унгарски фотографи
Exhibition by young photographers, hungary

28.05 - 30.06.2015

Поколението на 80-те

Изложба на млади унгарски фотографи
Exhibition by young photographers, hungary

21.05 - 16.06.2015

Втори Международен Фото Салон Пловдив 2015

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP организиран от Рефлекси ООД
An exhibition of a selection from the FIAP Photo Salon organized by Reflexes Ltd

21.05 - 16.06.2015

Втори Международен Фото Салон Пловдив 2015

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP организиран от Рефлекси ООД
An exhibition of a selection from the FIAP Photo Salon organized by Reflexes Ltd