събития, които може да видите на 23.06.2015

events that are open on 23.06.2015

23.06 - 10.07.2015

“Photovacation” 2015

Изложба от наградените автори от конкурса на FIAP
The exhibition of the awarded images from FIAP contest

23.06 - 10.07.2015

“Photovacation” 2015

Изложба от наградените автори от конкурса на FIAP
The exhibition of the awarded images from FIAP contest

22.06 - 10.07.2015

Impressions of Cuba

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

22.06 - 10.07.2015

Impressions of Cuba

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

20.06 - 30.07.2015

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 30.07.2015

The Wild - Selected

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2015

Portraits

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev

20.06 - 04.07.2015

Portraits

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev

19.06 - 30.06.2015

The Endless War at Home

Изложба на Светлана Бахчеванова
An exhibition by Svetlana Bahchevanova

19.06 - 30.06.2015

The Endless War at Home

Изложба на Светлана Бахчеванова
An exhibition by Svetlana Bahchevanova

19.06 - 30.06.2015

Night over Bulgaria

Изложба на Красимир Матаров
Exhibition by Krasimir Matarov

19.06 - 30.06.2015

Night over Bulgaria

Изложба на Красимир Матаров
Exhibition by Krasimir Matarov

18.06 - 30.06.2015

Inner Worlds

Изложба на Вера Хаджийска
Exhibition by Vera Hadzhiyska

18.06 - 30.06.2015

Inner Worlds

Изложба на Вера Хаджийска
Exhibition by Vera Hadzhiyska

16.06 - 28.06.2015

Ivan Kjuranov and studio photography of NAA

фотоизложба на съвременни млади фотографи - магистъри от НХА
Exhibition of contemporary young photographers - Master of NAA

16.06 - 28.06.2015

Ivan Kjuranov and studio photography of NAA

фотоизложба на съвременни млади фотографи - магистъри от НХА
Exhibition of contemporary young photographers - Master of NAA

13.06 - 30.06.2015

Uncommon Places

Изложба на Млада Австрийска Фотография
An exhibition by Young Austrian Photography

13.06 - 30.06.2015

Uncommon Places

Изложба на Млада Австрийска Фотография
An exhibition by Young Austrian Photography

08.06 - 30.06.2015

15 Years Later

Фотография: Иво Хаджимишев оформление: Теодор Лихо
Photography: Ivo Hadzhimishev Design: Teodor Liho

08.06 - 30.06.2015

15 Years Later

Фотография: Иво Хаджимишев оформление: Теодор Лихо
Photography: Ivo Hadzhimishev Design: Teodor Liho

06.06 - 23.06.2015

Bulgarian Artist of FIAP 2003 - 2014

Изложба на български фотографи получили званието артист на FIAP
Exhibition of bulgarian art photographers who received the AFIAP distinction

06.06 - 23.06.2015

Bulgarian Artist of FIAP 2003 - 2014

Изложба на български фотографи получили званието артист на FIAP
Exhibition of bulgarian art photographers who received the AFIAP distinction

04.06 - 30.06.2015

Picture of the Year 2014

Изложба от конкурса - Награждаване
An exhibition from the contest - awarding

04.06 - 30.06.2015

Picture of the Year 2014

Изложба от конкурса - Награждаване
An exhibition from the contest - awarding

04.06 - 23.06.2015

44 years of Start newspaper

Изложба на Янко Гъров и Бончук Андонов
An exhibition by Yanko Garov and Bonchuk Andonov

04.06 - 23.06.2015

44 years of Start newspaper

Изложба на Янко Гъров и Бончук Андонов
An exhibition by Yanko Garov and Bonchuk Andonov

03.06 - 23.06.2015

Directions

Изложба Съвременна Фотография на студенти на Силвия Иванова зала “Пеша Николова”
An exhibition of Contemporary Photography by students of Silvia Ivanova Pesha Nikolova hall

03.06 - 23.06.2015

Directions

Изложба Съвременна Фотография на студенти на Силвия Иванова зала “Пеша Николова”
An exhibition of Contemporary Photography by students of Silvia Ivanova Pesha Nikolova hall

03.06 - 23.06.2015

Distances of affirmation

Изложба на Надежда Шипкова, AFIAP. зали “Безименна” и “Гъливер”
An exhibition by Nadezhda Shipkova, AFIAP. halls Nameless and Gulliver

03.06 - 23.06.2015

Distances of affirmation

Изложба на Надежда Шипкова, AFIAP. зали “Безименна” и “Гъливер”
An exhibition by Nadezhda Shipkova, AFIAP. halls Nameless and Gulliver

01.06 - 25.06.2015

Тhe Wild 2014

Изложба на селекция от Международния FIA P Фото Салон "Дивото 2014"
An exhibition of a selection from the FIA P International Photo Salon The Wild 2014

01.06 - 25.06.2015

Тhe Wild 2014

Изложба на селекция от Международния FIA P Фото Салон "Дивото 2014"
An exhibition of a selection from the FIA P International Photo Salon The Wild 2014

28.05 - 30.06.2015

1980s Generation

Изложба на млади унгарски фотографи
Exhibition by young photographers, hungary

28.05 - 30.06.2015

1980s Generation

Изложба на млади унгарски фотографи
Exhibition by young photographers, hungary