изложби / exhibitions

01.07 - 20.07.2015

Ra_Do

Изложба на Радослав Пенчев
An exhibition by Radoslav Penchev

01.07 - 20.07.2015

Ra_Do

Изложба на Радослав Пенчев
An exhibition by Radoslav Penchev

30.06 - 10.07.2015

Геометрия на голото тяло

Изложба от проект на доц. д-р Динамир Предов
An exhibition from art project of Assoc. Dr. Dinamir Predov

30.06 - 10.07.2015

Геометрия на голото тяло

Изложба от проект на доц. д-р Динамир Предов
An exhibition from art project of Assoc. Dr. Dinamir Predov

27.06 - 17.07.2015

Втори МФС Пловдив 2015 – Избрано

Изложба на селекция от конкурса
An exhibition of a selection from the contest

27.06 - 17.07.2015

Втори МФС Пловдив 2015 – Избрано

Изложба на селекция от конкурса
An exhibition of a selection from the contest

26.06 - 10.07.2015

13 вдишвания…

Изложба на Величка Тодорова - viliss
An exhibition by Vili Todorova - viliss

26.06 - 10.07.2015

13 вдишвания…

Изложба на Величка Тодорова - viliss
An exhibition by Vili Todorova - viliss

26.06 - 04.07.2015

Появяване и изчезване

Изложба на Боро Рудик - Македония
An exhibition by Boro Rudic - Macedonia

26.06 - 04.07.2015

Появяване и изчезване

Изложба на Боро Рудик - Македония
An exhibition by Boro Rudic - Macedonia

26.06 - 04.07.2015

Елема Монохромно

Изложба на Фото клуб “Елема” - Македония
An exhibition by Photo Club “Elema” - Macedonia

26.06 - 04.07.2015

Елема Монохромно

Изложба на Фото клуб “Елема” - Македония
An exhibition by Photo Club “Elema” - Macedonia

25.06 - 08.07.2015

Потапяне

Изложба на Делян Георгиев
An exhibition by Delyan Georgiev

25.06 - 08.07.2015

Потапяне

Изложба на Делян Георгиев
An exhibition by Delyan Georgiev

25.06 - 05.07.2015

Лицето на труда

Пътуваща изложба на селекция от фотоконкурс на тема "Лицето на труда"
A traveling exhibition of a selection from Photo Contest "The Face of labour"

25.06 - 05.07.2015

Лицето на труда

Пътуваща изложба на селекция от фотоконкурс на тема "Лицето на труда"
A traveling exhibition of a selection from Photo Contest "The Face of labour"

23.06 - 10.07.2015

„Фотоваканция” 2015

Изложба от наградените автори от конкурса на FIAP
The exhibition of the awarded images from FIAP contest

23.06 - 10.07.2015

„Фотоваканция” 2015

Изложба от наградените автори от конкурса на FIAP
The exhibition of the awarded images from FIAP contest

22.06 - 10.07.2015

Впечатления от Куба

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

22.06 - 10.07.2015

Впечатления от Куба

Изложба на Арх. Николай Попов
An exhibition by Arch. Nikolay Popov

20.06 - 30.07.2015

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 30.07.2015

Дивото – Избрано

Изложба на селекция от международни фото салони "Дивото" под егидата на FIAP
An exhibition of a selection from the FIAP International Photo Salons "The Wild"

20.06 - 04.07.2015

Портрети

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev

20.06 - 04.07.2015

Портрети

Изложба на Константин Танчев
An exhibition by Konstantin Tanchev

19.06 - 30.06.2015

Ветерани

Изложба на Светлана Бахчеванова
An exhibition by Svetlana Bahchevanova

19.06 - 30.06.2015

Ветерани

Изложба на Светлана Бахчеванова
An exhibition by Svetlana Bahchevanova

19.06 - 30.06.2015

Нощ над България

Изложба на Красимир Матаров
Exhibition by Krasimir Matarov

19.06 - 30.06.2015

Нощ над България

Изложба на Красимир Матаров
Exhibition by Krasimir Matarov

18.06 - 30.06.2015

Вътрешни светове

Изложба на Вера Хаджийска
Exhibition by Vera Hadzhiyska

18.06 - 30.06.2015

Вътрешни светове

Изложба на Вера Хаджийска
Exhibition by Vera Hadzhiyska

16.06 - 28.06.2015

Иван Кюранов и ателието по фотография на НХА

фотоизложба на съвременни млади фотографи - магистъри от НХА
Exhibition of contemporary young photographers - Master of NAA

16.06 - 28.06.2015

Иван Кюранов и ателието по фотография на НХА

фотоизложба на съвременни млади фотографи - магистъри от НХА
Exhibition of contemporary young photographers - Master of NAA

13.06 - 30.06.2015

Uncommon Places

Изложба на Млада Австрийска Фотография
An exhibition by Young Austrian Photography

13.06 - 30.06.2015

Uncommon Places

Изложба на Млада Австрийска Фотография
An exhibition by Young Austrian Photography

10.06 - 22.06.2015

Джаз фокус

Изложба на Зафер Галибов за Милчо Левиев - 35 години
Exhibition by Zafer Galibov about Milcho Leviev - 35 years

10.06 - 22.06.2015

Джаз фокус

Изложба на Зафер Галибов за Милчо Левиев - 35 години
Exhibition by Zafer Galibov about Milcho Leviev - 35 years

08.06 - 20.06.2015

Habitus

Изложба на Петър Бояджиев
Exhibition by Peter Boyadjieff

08.06 - 20.06.2015

Habitus

Изложба на Петър Бояджиев
Exhibition by Peter Boyadjieff

08.06 - 30.06.2015

15 години по-късно

Фотография: Иво Хаджимишев оформление: Теодор Лихо
Photography: Ivo Hadzhimishev Design: Teodor Liho

08.06 - 30.06.2015

15 години по-късно

Фотография: Иво Хаджимишев оформление: Теодор Лихо
Photography: Ivo Hadzhimishev Design: Teodor Liho

06.06 - 14.06.2015

Пробуждане

Изложба на Весела Субашка
Exhibition by Vessela Subashka

06.06 - 14.06.2015

Пробуждане

Изложба на Весела Субашка
Exhibition by Vessela Subashka

06.06 - 23.06.2015

Българските Артисти на FIA P 2003 – 2014

Изложба на български фотографи получили званието артист на FIAP
Exhibition of bulgarian art photographers who received the AFIAP distinction

06.06 - 23.06.2015

Българските Артисти на FIA P 2003 – 2014

Изложба на български фотографи получили званието артист на FIAP
Exhibition of bulgarian art photographers who received the AFIAP distinction

05.06 - 22.06.2015

Амстердам

Изложба на Пламен Ангелов /Plabo/
Photo exhibition by Plamen Angelov /Plabo/

05.06 - 22.06.2015

Амстердам

Изложба на Пламен Ангелов /Plabo/
Photo exhibition by Plamen Angelov /Plabo/

04.06 - 30.06.2015

Снимка на годината 2014

Изложба от конкурса - Награждаване
An exhibition from the contest - awarding

04.06 - 30.06.2015

Снимка на годината 2014

Изложба от конкурса - Награждаване
An exhibition from the contest - awarding

04.06 - 23.06.2015

44 години вестник „Старт“

Изложба на Янко Гъров и Бончук Андонов
An exhibition by Yanko Garov and Bonchuk Andonov

04.06 - 23.06.2015

44 години вестник „Старт“

Изложба на Янко Гъров и Бончук Андонов
An exhibition by Yanko Garov and Bonchuk Andonov

03.06 - 20.06.2015

Благоевград през погледа на младия фотограф

Изложба oт традиционен фотоконкурс за учащи се
An exhibition from traditional photo competition for students

03.06 - 20.06.2015

Благоевград през погледа на младия фотограф

Изложба oт традиционен фотоконкурс за учащи се
An exhibition from traditional photo competition for students

03.06 - 23.06.2015

Посоки

Изложба Съвременна Фотография на студенти на Силвия Иванова зала “Пеша Николова”
An exhibition of Contemporary Photography by students of Silvia Ivanova Pesha Nikolova hall

03.06 - 23.06.2015

Посоки

Изложба Съвременна Фотография на студенти на Силвия Иванова зала “Пеша Николова”
An exhibition of Contemporary Photography by students of Silvia Ivanova Pesha Nikolova hall

03.06 - 23.06.2015

Отстояния

Изложба на Надежда Шипкова, AFIAP. зали “Безименна” и “Гъливер”
An exhibition by Nadezhda Shipkova, AFIAP. halls Nameless and Gulliver

03.06 - 23.06.2015

Отстояния

Изложба на Надежда Шипкова, AFIAP. зали “Безименна” и “Гъливер”
An exhibition by Nadezhda Shipkova, AFIAP. halls Nameless and Gulliver

03.06 - 12.06.2015

Фотоакадемика 2015

Изложба от ежегодния конкурс Фотоакадемика 2015. Откриване и връчване на наградите от конкурса. Обявяване на носителя на почетната статуетка Академика.
An exhibition from the Photoacademica 2015 yearly photo competition. Opening and award ceremony from contest. Announcing of the winner of the honorary statuette Academica.

03.06 - 12.06.2015

Фотоакадемика 2015

Изложба от ежегодния конкурс Фотоакадемика 2015. Откриване и връчване на наградите от конкурса. Обявяване на носителя на почетната статуетка Академика.
An exhibition from the Photoacademica 2015 yearly photo competition. Opening and award ceremony from contest. Announcing of the winner of the honorary statuette Academica.

02.06 - 15.06.2015

Dummies

Изложба на Мирко Варано, Италия
An exhibition by Mirko Varano, Italy

02.06 - 15.06.2015

Dummies

Изложба на Мирко Варано, Италия
An exhibition by Mirko Varano, Italy

01.06 - 25.06.2015

Дивото 2014

Изложба на селекция от Международния FIA P Фото Салон "Дивото 2014"
An exhibition of a selection from the FIA P International Photo Salon The Wild 2014

01.06 - 25.06.2015

Дивото 2014

Изложба на селекция от Международния FIA P Фото Салон "Дивото 2014"
An exhibition of a selection from the FIA P International Photo Salon The Wild 2014

01.06 - 10.06.2015

В памет на Атанас Атанасов (Наско)

Изложба с портрети от негови колеги
An exhibition with portraits from his colleagues

01.06 - 10.06.2015

В памет на Атанас Атанасов (Наско)

Изложба с портрети от негови колеги
An exhibition with portraits from his colleagues

28.05 - 30.06.2015

Поколението на 80-те

Изложба на млади унгарски фотографи
Exhibition by young photographers, hungary

28.05 - 30.06.2015

Поколението на 80-те

Изложба на млади унгарски фотографи
Exhibition by young photographers, hungary

25.05 - 06.06.2015

FotoEvidence

Представят четири изложби на наградени автори oт конкурс в Ню Йорк
Present four exhibitions of awarded authors from contest in New York

25.05 - 06.06.2015

FotoEvidence

Представят четири изложби на наградени автори oт конкурс в Ню Йорк
Present four exhibitions of awarded authors from contest in New York

21.05 - 16.06.2015

Втори Международен Фото Салон Пловдив 2015

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP организиран от Рефлекси ООД
An exhibition of a selection from the FIAP Photo Salon organized by Reflexes Ltd

21.05 - 16.06.2015

Втори Международен Фото Салон Пловдив 2015

Изложба на селекция от международния салон под егидата на FIAP организиран от Рефлекси ООД
An exhibition of a selection from the FIAP Photo Salon organized by Reflexes Ltd