събития, които може да видите на 24.07.2018

events that are open on 24.07.2018

17.07 - 30.07.2018

ИЗХОД

Изложба на Боро Рудич, Македония
An exhibition by Boro Rudic, Macedonia

17.07 - 30.07.2018

ИЗХОД

Изложба на Боро Рудич, Македония
An exhibition by Boro Rudic, Macedonia

06.06 - 17.08.2018

Сигет

Изложба на Дьорд Конкой-Теге
An exhibition by György Konkoly-Thege

06.06 - 17.08.2018

Сигет

Изложба на Дьорд Конкой-Теге
An exhibition by György Konkoly-Thege