Фотоакадемика формуляр – учащи


 Ученик Студент
Всеки автор може да представи до 4 фотографии от раздел. Моля качвайте файлове с обем до 8 MB и разширение .jpg, .jpe, .jpeg.
Серия до 12 фотографии се приема за една творба. За участие се допуска по една серия от автор. За да качите серия, моля архивирайте до 12 фотографии в .rar или .zip архив и качете него на избраната позиция.

Името на файла трябва да съдържа: име, фамилия, години, име на творбата (не по-дълго от 15 знака), година на създаване (последните 2 цифри), раздел (A – за артистична фотография и R – за репортажна фотография), изписани на латински. Пример: Ivan_Penev_19_Svoboda_12_A.jpeg.

ЗА ДЕБЮТ: В името на файла допишете (след последния знак за раздела А или R) латинско D предхождано от _ (долно тире) без паузи. Пример: Ivan_Penev_19_Svoboda_12_A_D.jpeg.


(Декларирам, че имам навършени 18 години и не съм правил/а самостоятелна фотографска изложба до момента на подаване на фотографиите за конкурса „Фото Академика 2013“.)


Раздел артистична фотография

Раздел репортажна фотография

Декларирам, че фотографиите, представени от мен за конкурса, са създадени в периода 2012/2013 г., че съм единствен автор на представените от мен фотографии и съм запознат/a с условията на конкурса.


Моля въведете символите, които виждате:

captchaОчаквайте потвърждение за Вашето участие по e-mail в рамките на една работна седмица. Ако не получите такова писмо, моля сигнализирайте на office@photoacademy.org

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes