Фото Академика над 18г.


Всеки автор може да представи до 4 фотографии. Моля качвайте файлове с обем до 8 MB и разширение .jpg,.jpeg.

Името на файла трябва да съдържа: име, презиме, фамилия, име на творбата (не по дълго от 15 знака), година на създаване (последните 2 цифри). За допълнителни кадри за цветното биенале на FIAP, добавете цифрата 26 в края на името. Имената на файловете се изписват на латински, като между отделните компоненти се набира _ (долно тире), а не паузи.
Примери:
за 4-те основни кадъра – Ivan_Peev_Ivanov_Svetlina_15.jpeg
за допълнителните кадри – Ivan_Peev_Ivanov_Svetlina_12_26.jpeg

Кандидатстващите за награда ДЕБЮТ да допишат в името на файла (след последния знак) латинско D предхождано от _ (долно тире) без паузи.
Пример: Ivan_Peev_Ivanov_Svetlina_12_26_D.jpeg ).


(Декларирам, че имам навършени 18 години и не съм правил/а самостоятелна фотографска изложба до момента на подаване на фотографиите за конкурса „Фото Академика 2015“.)


Основни фотографии

Допълнителни фотографии

Декларирам, че фотографиите, представени от мен за конкурса, са създадени в периода 2014/2015 г., че съм единствен автор на представените от мен фотографии и съм запознат/a с условията на конкурса.


Моля въведете символите, които виждате:

captchaОчаквайте потвърждение за Вашето участие по e-mail в рамките на една работна седмица. Ако не получите такова писмо, моля сигнализирайте на office@photoacademy.org

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes