Решения от отчетното събрание на НСФА “Янка Кюркчиева”

8 December 2009    Comments Off    категория: хронология на събитията

На 30.11.2009 г. се проведе годишното отчетно събрание на НСФА „Янка Кюркчиева”

На събранието бяха взети следните решения:

Във връзка с нередовното плащане на членски внос:

  • Встъпителната членска вноска за нови членове се увеличава на 30 лв.
  • При плащана на членския внос за цяла година в рамките на месец януари се прави отстъпка в размер на членския внос за два месеца. (например: вместо 120 лв. се плащат 100 лв.)
  • Дава се срок за изплащане на неплатен членски внос до края на месец декември 2009. След този срок всички, които не са плащали членския си внос повече от 3 месеца, ще бъдат предложени за отстраняване от членския състав на НСФА „Янка Кюркчиева” пред УС.

Във връзка с проекта на НСФА „Янка Кюркчиева” да създаде ново фотографско звание, което да се връчва на заслужили фотографи, се взеха следните решения:

  • Името на званието да бъде АФА (Артист на Фотографска Академия)
  • Таксата за кандидатстване за получаване на това звание да бъде в размер на 150 лв.

Други:

  • Взе се решение за промяна на адресната регистрация на сдружението от ул. „Петър Делян 11” на „ул. Сан Стефано 14Б”
  • По Изм. – ДВ, бр.79 от 2006 г. се взе решение поканата за годишно отчетно събрание на НСФА „Янка Кюркчиева” да не се публикува в ДВКоментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes