Продължава приема в магистърска програма Фотографско изкуство

25 January 2010    Comments Off    категория: хронология на събитията

Нов Български Университет – София

MП „Фотографско изкуство” осигурява практическо изграждане на умения за професионална фотографска работа, както и разбиране на възможностите на съвременната фотография във всичките й аспекти. Обучението в програмата предлага курсове по актовата, рекламна, концептуална, постановъчна, репортажна, документална и други видове фотография. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, проекти, преддипломен стаж.

Включва подготвителен модул за кандидати от други образователни области.
Завършилите програмата студенти притежават уменията:
– да създават и оценяват фотографски произведения на високо художествено ниво.
– да разбират и използват съвременните технологии в областта.
– да реализират придобитите знания в конкретна фотографска дейност.
– високата им компетентност дава възможност да преподават в университети .

Директор на програмата: Силвия Иванова, 0887245026
Консултации:  вторник – 11:00-16:00 ч., четвъртък -13:00-16:00 ч.
Офис: 408 – I корпус, НБУ
тел. 8110408
mail: silviaiva@abv.bg
nbu.bgКоментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes