ПРОТОКОЛ ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ

15 December 2013    Comments Off    категория: новини

ПРОТОКОЛ

На 14 ноември (четвъртък) от 13.00 часа в Клуб на Фоторепортера (на бул. Дондуков 1,в подлеза при Министерски Съвет, Източна Порта на Сердика) при наличието на кворум от членове на сдружението се откри ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ.
1. Отчетен доклад – Председателят Явор Попов откри събранието с него – прилага се. След представянето на доклада Г-н Попов даде думата на членовете за въпроси свързани с отчета. Александър Малев се изказа „Прекрасен доклад, благодарим ти Яворе! Явор Попов – След Дупница имаше идея да се лишим от конкурса „Дивото“, както имаше риск за „Музика в обектива“ преди години след домакините от Смолян, но слава богу, първият салон намери своите партньори от Община Сливен вече втора година, а вторият в Община Павликени вече е традиционно. За Академиката тази година участието на младите фотографи е много слабо! Разчитах на Алеш Хръдличка за НАТФИЗ – не се получи! НБУ също са намалели и студентите не си получават наградите – имхме идея да отпадне младежката секция на Академиката, но имам молба към новия управителен съвет, традицията с тази секция да продължи! Към момента ФА има около 50 активни редовни члена + 10-тина почетни. Прикавам Ви към гласуване на отчетния доклад:

- отчетния доклад е приет е единодушно! Няма против.
2. Финансов отчет – Явор Попов – прилага се. Наемът на новия офис е 200 лв. = на стария и т.н. Горещо се надявам догодина да навършим 15 години с увеличена членска маса и значително завишена активност в петото издание на Месец на Фотографията! Прикавам Ви към гласуване на финансовия отчет:
– финансовия отчет е приет е единодушно! Няма против.
Освобождаване от отговорност – Дора Стоева – 0885012546

3. Разни – Апел: Любо Жеков е сериозно болен (има перде на 2-те очи – операцията е 800 лв.. Моля, кой с колкото може да помогне, за да ги предоставим за операцията и предлагам новия УС да доплати остатъка от касата! Я.П. – предлагаме също и избор на разширен състав на художествен съвет за провеждането на Месец на Фотографията 2014, който да помага на УС? Има ли желаещи? Николай Василев, Сашо Малев, Иван Владимиров. Второ предложение по повод тазгодишната изложба от всички, които желаят да участват. Писмо до Министерството на Културата и до зала „Средец“ и финансова инжекция за юли – приблизително 2000 лв. Предлагам на новия УС да избере по 3-5 кадъра от всеки член, комисия да определи 40-50 кадъра за майсторска изложба, представяща ФА – да се отрази в сайта. Членовете да се представят с нови кадри непоказвани и непознати изненадващи публиката. От миналата година стария УС прие издаването на членски карти за всяка следваща година. 10 мин. пауза. В почивката от 26 души се събра помощ за Любо Жеков в размер на 455 лв. След почивката Росен Коларов, председател на изборната комисия откри процедурата по избор на нов УС. Бай Славе – бяхме на Витошка, Аспарух, Раовски, а сега на Сана Стефано! Правя следното предложение – екипът, който е бил до сега да се гласува. Р.К. – изтече 3год. мандат на този УС и трябва да се избере нов. Ще бъде петчленен състав и нека всеки присъстващ предложи по едно име. Ще ги изпишем и след това гласуваме. Всички са съгласни с правилата. Ю. Василева благодари за разкошната идея тук да са арещите за напред. Тя предложи Явор и Николай Василев. Р.К. предложи Юлий Юлиев за преброител – приет. Я.П. – предлагам Антон Савов. Н.В. – присъединявам се към бай Славе – същия УС. Събраxа се общо предложения: Н. Василев (17), А. Савов (19), Я. Попов (25), Н. Павлова (15), Ю. Трейман (19), П. Йончев (19), Г. Григоров (отвод). За председател: предложение за Явор Попов. С. Иванова благодари на мнозинството за освобождаването на Н. Павлова, за да я привлече в НБУ. Я.П. ще я помоли да продължи с контактите и активността и в Месец на Фотографията. Гласуват 25. Явор Попов благодари. Ю.В. – да имаме допълнителен бюджет. Я.П. – ще се борим за това и за по-сериозно място под слънцето. Ю.Т. – предлагам да упълномощим и да гласуваме разширения състав на МФ и по-чести сбирки на УС. Приет бе следния разширен състав: Емануил Трейман, Росен Русинов, Надежда Павлова, Петя Петрова, Александър Малев и Гриша Григоров. Я.П. предложи Дора Стоева да продължи да събира членския внос. Прието. Възлагам на Антония Дремсизова да регистрира настоящия протокол. Прието. Ю.В. предложение за семинари при Р. Коларов. Я.П. – да се провеждат тук при Рада. Покана за Сливен. Благодарности за активността и подсещам за 5-те си фотографии за които да помисли всеки. 18ч. се открива изложбата на Робърт Капа – заповядайте!
Петко Димитров Йончев – 0888626335
Николай Василев Василев – 0875136888
Съставили протокола:
Силвия Иванова – 0887245026
и Юлий Юлиев – 0888818511

Протокола като pdf файл може да изтеглите от ТУККоментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes