Фото Академика 2014 за студенти и учащи

Уважаеми ученици и студенти, любители и ценители на фотографията,

В началото сме на поредната фотографска година, която е двоен празник за НСФА Янка Кюркчиева. Сдружението навършва 15 години от основаването си, а инициативата с име „Месец на Фотографията“ навършва 5 години! Това са два своеобразни и свързани юбилея, които се надяваме да отбележим достойно с подкрепата на всички Вас.

Ето защо имаме удоволствието да обявим началото на приемане на участия в

Петнадесетият
Национален
конкурс
за учащи от учебни заведения,
в които се изучава фотография
“Фото Академика 2014”

А двата юбилея са свързани, защото вече традиционно „Месец на Фотографията“ се открива със церемонията по награждаването, връчването на “статуетката, както и изложбата от този национален младежки конкурс!

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Тема:

свободна

Обособени са два раздела:

артистична и репортажна фотография

Изисквания:

Творбите трябва да бъдат създадени през 2013/2014 година.
Всеки автор може да представи до 4 фотографии от раздел. Приемат се:
– фотокопия, непаспартирани с размер 30/40 см (за студенти) и от 18/24 см до 30/40 см (за учащи)
– файлове в 8-битов цвят, формат jpeg (минимум 2000 px по дългата страна и с минимум jpeg 10 компресия)
– серия до 12 фотографии се приема за една творба като журито запазва правото да селектира серията.
За участие се допуска по една серия от автор.
Творбите се приемат по следните начини:
За фотокопия: на гърба на всяка фотография авторите отбелязват: трите имена и възрастта на автора, наименование на работата, година на нейното създаване, раздел, в който участва, учебно заведение, адрес за кореспонденция и телефони за контакт. Добре опаковани, фотографиите се предават в офиса на Сдружението или по пощата като препоръчана пратка без обявена стойност.
За файлове (записани на електронен носител, изпратен на адреса на Сдружението; качени в on-line формата за записване или изпратени по e-mail на адрес office@photoacademy.org): името на файла трябва да съдържа: име, фамилия, години, име на творбата (не по дълго от 15 знака), година на създаване (последните 2 цифри), раздел (A – за артистична фотография и R – за репортажна фотография), изписани на латински.

Пример: Ivan_Penev_19_Svoboda_14_A.jpeg. Файлове, изпратени на електроннен носител, няма да бъдат връщани. Тези данни трябва да бъдат попълнени съответно и във формуляра за участие. Освен него участниците трябва да представят и уверение/служебна бележка от учебното заведение.

Награди:

С финансовата подкрепа на Министерство на Културата, ще бъдат дадени 6 награди – едногодишни стипендии за учащи от учебни заведения, в които се изучава фотография. Студентите ще бъдат отличени и с предметни и други награди осигурени от спонсорите на „Фото Академика 2014“. НСФА Янка Кюркчиева, обявява награда ‚Дебют“ за автор, които не е правил самостоятелна фотографска изложба до момента на подаване на фотографиите си за конкурса „Фото Академика 2014. Тази награда включва копиране на 30 бр. фотографии с размер 30/40 см, паспартиране, рамкиране и експониране по време на „Фотоваканция 2014“ през месец септември. Кандидатстващите за тази награда е необходимо да отбележат “ДЕБЮТ” във формуляра, а в името на файла да допишат (след последния знак за раздела А или R) латинско D предхождано от _ (долно тире) без паузи. Пример: Ivan_Penev_19_Svoboda_14_A_D.jpeg.
Журирането ще бъде в две възрастови групи – до/над 18 годишна възраст. В първата възрастова група
участниците не трябва да имат навършени 18 години към 31 май 2014 г.
Подбрани творби ще участват в изложбата Фото Академика 2014. Наградените фотографии остават на
разположение на Сдружението при запазване на авторските права, като могат да бъдат използвани за популяризиране на конкурса.

Календар:

Краен срок за предаване на творбите:  15 април 2014 г.
Журиране:  19 април 2014 г.
Откриване на изложбата и награждаване:  3 юни, 2014 год.
София, ул. “Индустриална” №11, галерия Индустриална, в рамките на Месец на Фотографията 2014 г.
Връщане на неприетите творби:  от 1 август до 30 септември 2014 г.
Връщане на творбите, участвали в изложбата:  от 1 октомври до 31 ноември 2014 г.

Адрес за получаване на творбите:

„Национално Сдружение ФОТОГРАФСКА
АКАДЕМИЯ Янка Кюркчиева“ София 1000,
ул. Сан Стефано 14Б или на
Пощенска кутия 7; София 1504

Жури:

Росен Коларов (председател),
Надежда Павлова,
Румяна Чапанова,
Иван Коловос,
Явор Попов,
Ангел Коцев,
Силвия Иванова

 Коментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes