Фото Академика 2016

18 February 2016    Comments Off    категория: новини

Преглед на българската фотография

2001 – 2015г.

Организатори: НСФА „Янка Кюркчиева“, НДК София и „Фомус“ ООД

Седемнадесетото издание на ежегодния преглед на българската фотография „ФОТОАКАДЕМИКА“ си поставя задачата да създаде представителна колекция на българската фотография през първите 15 години на новия век.

За целта се надяваме, всички български автори, творили през този период, да извадят от архивите си тези осем кадъра, които ги представят най-добре. Към кадрите, с които ще участвате, няма никакви творчески ограничения. Очакваме да видим кадри, печелили награди както и в нашия конкурс, така също и в други български и международни конкурси, и фотографски салони, проведени от началото на века до днес.

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват всички български фотографи – професионалисти и любители.
Възрастово ограничение няма. За журиране ще бъдат допускани само творби създадени в периода 01.01.2001- 31.12.2015г. Участниците имат право да подават до 8 творби общо за всички категории, като автора е свободен да решава в кои категории и с колко творби да участва. Всеки автор има право на една серия от 4 до 8 снимки, която ще се брои за една творба. За участие ще се приемат отпечатани фотокопия и/или дигитални файлове.

КАТЕГОРИИ

1. Свободна
2. Пейзаж и природа

3. Акт

4. Портрет

5. Улична фотография и архитектура

6. Репортаж

Срок за подаване на фотокопията/файловете до 31.03.2016г. – 24:00ч.
Валидна е датата на пощенското клеймо или дата и часа на електронната поща.

Творбите се приемат по следния начин:

Изискване към фотокопията: Да бъдат оформени от автора във вид за рамкиране във формат 40х50см, но без рамки. Няма ограничения към размера на изображението в рамките на реално или виртуално паспарту. На гърба на снимките, в долния ляв ъгъл, (препоръчително залепено на етикет) трябва да бъде отбелязано: категорията в която се състезава, името на автора, името на творбата/серията, пореден номер на серията (ако е серия), годината на създаване и телефон за контакт. Добре опаковани, фотографиите се предават в офиса на сдружението или се изпращат по пощата/куриер като препоръчана пратка без обявена стойност. Същата опаковка, ще се използва за обратно връщане на принтираните творби невлезли в колекцията.

Авторство и Съавторство на творбите. С факта на подаването на творбите, всеки автор декларира, че има пълни авторски права върху представените снимки за участие.

Изискване към файловете: Образни RGB файлове формат jpg/jpeg или tif/tiff, мин. 3000px по дългата страна, но не по-малко от 1500 px по късата страна, с минимум jpg компресия 11 (стандартна, високо качество) записани на електронен носител (CD, DVD, Flash card), изпратен на адреса на Сдружението, качени през Online формата за записване или изпратени по е-mail на адрес: office@photoacademy.org). Приемливи са само цветни профили sRGB и Adobe RGB. Всички други профили ще се конвертират към sRGB.

Всички технически повредени фотокопия и/или файлове и/или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат допуснати до журиране.

Името на файла трябва да съдържа: Категория, в която се състезава снимката, име, презиме, фамилия на Автора, наименование/име на творбата/серията (не по дълго от 15 знака), пореден двуцифрен номер на творбата в серията (в скоби), година на създаване (последните 2 цифри). Имената на файловете се изписват с латински букви, като между отделните компоненти се набира _(долно тире), а не паузи. Само за пореден номер от серия, се използват скоби.

Пример: за 8-те кадъра – S_Ivan_Peev_Ivanov_Svetlina(01)_15.jpeg

Категориите се отбелязват с буква, както следва:

 • Свободна - O
 • Пейзаж и природа – N
 • Акт – A
 • Портрет – P
 • Улична фотография и архитектура – S
 • Репортаж – R
 • Данните за участие трябва да бъдат попълнени еквивалентно и във формуляра за участие. Файлове, изпратени на електронен носител и снимките допуснати до финалната изложба, няма да бъдат връщани.

  Адрес на Сдружението: София 1504, ул. „Сан Стефано“ 14Б. НСФА „Янка Кюркчиева“, за Академика 2016
  e-mail: office@photoacademy.org, subject: Akademica 2016, Име на автора

  ЖУРИ

  За членове на журито са поканени всички носители на статуетката на НСФА „Янка Кюркчиева“.

  Председател: Гаро Кешишян

  Членове: Олег Попов, Явор Попов ф.х., Тихомир Пенов, Антоан Божинов, Иво Хаджимишев, Бедрос Азинян, Петко Йончев.х., доц. д-р Петър Абаджиев, Росен Коларов, Юрий Трейман, Александър Иванов, Надежда Чипева, Петра Атанасова, Георги Лозанов, Генчо Петков – AFIAP,ф.х, доц. д-р.Динамир Предов, Светлана Бахчеванова

  КАЛЕНДАР

  1. Подаване на фотокопията/файловете до 31.03.2016г. – 24:00ч.
  2. Журиране: 16 април 2016г.
  3. Откриване на изложбата и награждаване: 02 юни 2016г. 18:30ч. НДК

  НАГРАДИ:

  Във всяка категория журито присъжда Златен, Сребърен и Бронзов медал на НСФА „Янка Кюркчиева“.

  Журито ще присъди Почетен плакет на името на Янка Кюркчиева, за автора създал най-запомнящата се снимка за първите 15 години от новия век.

  Всички наградени творби ще бъдат включени в каталога на събитието.

  Всички носители на медали ще бъдат поканени на закриването на „Месец на фотографията“ 2016 в Къмпинг „Арапя“, където да посрещнем July morning с фотоапарат в ръка.

  Регламента в pdf формат можете да изтеглите от ТУК


  Формуляр в pdf формат за разпечатване и попълване на ръка можете да изтеглите от ТУК


  Формуляр в pdf формат за дигитално попълване можете да изтеглите от ТУК


  Свалете файла, отворете го, попълнете го, запишете го и след това го изпратете на office@photoacademy.org

  За онлайн участие влезте ТУК

  

  Коментарите са забранени.

  jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes