„И днес йощ Балканът…“

31 March 2016    Comments Off    категория: новини

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА“
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ „ЯНКА КЮРКЧИЕВА“

ОБЯВЯВАТ
Национален фотографски конкурс

„И днес йощ Балканът…“

Посветен на 60 години от създаването на Национален парк-музей „Шипка“

РЕГЛАМЕНТ

І. Цели:
Целта на Националния фотографски конкурс е да бъде разказана историята и развитието на Национален парк-музей „Шипка“. Конкурсът дава възможност да се свърже това историческо място на връх Балкана със следващите поколения, като се отдаде почит към героите, дали живота си за свободата на България. Инициативата позволява да се опише със средствата на художествената фотография това свидно за всеки българин място, изпълнено с исторически събития, патриотизъм и красива природа.

ІI. Общи изисквания към участниците:
Националният фотографски конкурс е дигитален салон. Участието е безплатно. В него могат да участват всички български фотографи – професионалисти и любители. Участниците имат право да изпратят до 4 снимки, както и серии до 3 снимки всяка (която ще се счита за една творба). За участие ще се приемат само jpeg файлове. Файловете трябва да бъдат в 8-битов цвят RGB, формат jpeg, мин. 3000 px по дългата страна, 240 dpi и с минимум jpeg компресия 10.

Изпращането става по един от следните начини:
На адреса на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ (за файлове, записани на електронен носител CD): гр. Казанлък 6100, ул. „П. Р. Славейков“ № 8, Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, за фотоконкурса;
На е-mail : museumshipka@gmail.com
Името на файла трябва да съдържа следните данни: име, презиме, фамилия, име на творбата (не повече от 15 знака). Имената на файловете се изписват на латински, като между отделните компоненти се избира _(долно тире), а не интервал.
Например:
Pavel_Nikolov_Penev_Vechnost_01.jpeg – за индивидуален кадър;
Pavel_Nikolov_Penev_Pokoleniya_02_seria_01.jpeg – за серия, като последните цифри обозначават последователния номер на снимката от серията;
Данните за участие трябва да бъдат попълнени съответно и във формуляра за участие. Файловете, както и снимките, записани на CD не подлежат на връщане.
Важно:
Творбите, взели участие в представителната изложба, стават притежание на организаторите, като се запазват всички авторски права, предвидени от закона.

III. Награден фонд:
Първа награда – 600 лв. и Златен медал от НС Фотографска академия „Янка Кюркчиева“;
Втора награда – 400 лв. и Сребърен медал от НС Фотографска академия „Янка Кюркчиева“;
Трета награда – 200 лв. и Бронзов медал от НС Фотографска академия „Янка Кюркчиева“;

Специални награди на други организации;
За най-млад участник в салона – предметна награда.
Всеки автор, който бъде допуснат до финалната изложба ще получи диплом.

IV. Жури:
Председател: представител на Министерството на културата.
Членове:
Представител на Национално сдружение Фотографска академия „Янка Кюркчиева“;
Представител на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“.
Секретар: Завеждащ отдел „Връзки с обществеността“ в Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“.

V. Календар:
Краен срок за приемане на творбите: 15.07.2016 г.;
Журиране на конкурса: 30.07-01.08.2016 г.;
Обявяване на резултатите на сайта на музея и уведомяване на участниците във финалната изложба: 05.08.2016 г.;
Откриване на изложбата: 09.08.2016 г.;
Връчване на наградите: 19.08.2016 г. в залите на Художествена галерия – Казанлък.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

за участие в Национален фотографски конкурс „И днес йощ Балкана“ посветен на 60 години от създаването на Национален парк- музей „Шипка“

Име, презиме и фамилия:
Адрес за кореспонденция:
Е-mail, телефон:

Участвам в конкурса със снимка
Участвам във фотоконкурса със серия

Заглавие на снимка 1:
Заглавие на снимка 2:
Заглавие на снимка 3:
Заглавие на снимка 4:

За единичен кадър пример:
(име на файла на снимката, напр.: Pavel_Nikolov_Penev_Vechnost_01.jpg)
За серия от 3(три) кадъра пример:

(име на серията)
(име на файла на снимка 1, напр.: Pavel_Nikolov_Penev_Pokoleniya_02_seria_01.jpg)
(име на файла на снимка 2, напр.: Pavel_Nikolov_Penev_Pokoleniya_02_seria_01.jpg)
(име на файла на снимка 3, напр.: Pavel_Nikolov_Penev_Pokoleniya_02_seria_01.jpg)

Допълнителна информация (по преценка на участника): дата и място на заснемане на фотографията; събитие; лица на снимката; послание и т.н.

Допълнителна информация за конкурса

Фотографът, трябва да бъде единствен, който притежава правата върху всички изпратени снимки. Снимките не трябва да бъдат блокирани от издателства, агенции, други лица и организации. Можете да участвате с до 4 снимки.
Всяка серия трябва да е с до 3 снимки всяка (която ще се счита за една творба).
Творбите, взели участие в представителната изложба, стават притежание на организаторите, като се запазват всички авторски права, предвидени от закона.

Снимките изпращайте по електронен път на адрес: museumshipka@gmail.com или на CD носител на адрес гр. Казанлък 6100, ул. П.Р.Славейков №8, Национален парк-музей “Шипка-Бузлуджа” , заедно с попълнената Регистрационна форма.

Дата: Автор на фотографиите:
Подпис:

Успех на всички участници!Коментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes