НСФА с нов Управителен съвет след решение на Общото събрание

28 November 2016    Comments Off    категория: новини

Уважаеми колеги,

На 25 ноември в залата на СБЖ се състоя Отчетно изборно събрание на НСФА. Освен докладът за изминалата година на събранието се избра нов Управителен съвет и дискутира още горещи теми.

Публикуваме официално протоколът от събранието.

 

ПРОТОКОЛ ОТ

Отчетно изборно събрание не НСФА „Янка Кюркчиева“

Дата: 25.11.2016г.

На ОС присъстваха общо 30 Колективни и редовни членове на НСФА

ОС премина в следният дневен ред:
1. Явор Попов – отчет на дейността и финансовото състояние на НСФА за изминалата 2016г;
2. Юрий Трейман – отчет за дейността на FIAP и изминалия международен конгрес на FIAP в Сеул, на което НСФА взе участие;
3. Обсъждане на текущи въпроси:

3.1. Обсъждане възможностите за издаване на монография на Никола Стоичков

3.2. Обсъждане на възможностите НСФА да стане член на Асоциацията на  българските фестивали ДА с единодушие, като възлага на новия УС да направи нужното

3.3. Други текущи свързани с дейността на академията

4. Избор на нов УС и Председател на НСФА „Янка Кюркчиева“

4.1.Приет доклад и оставка на настоящия УС на НСФА – ДА с единодушие

4.2 Предложение на Ю. Трейман УС на НСФА да бъде увеличен от 5 на 7 души – ДА с единодушие;
4.3 Предложение на Ю.Треймн и Я. Попов всеки от присъстващите членове да може да предложи по двама души за новия УС на НСФА – ДА с единодушие;
4.4 Предложения и гласуване за членове в новия УС на НСФА

i.  Антон Савов – събрал 28 гласа
ii.  Денис Бучел –събрал 17 гласа
iii.  Силвия Иванова – събрала  13 гласа
iv.  Росен Русинов – събрал 25 гласа
v.  Надежда Павлова – събрала 22 гласа
vi.  Явор Попов – събрал 26 гласа
vii.  Юрий Трейман – събрал 29 гласа
viii.  Юлий Юлиев – събрал 14 гласа
ix.  Величка Тодорова – събрала 19 гласа

Съгласно горното гласуване ОС Реши: В новият  УС на НСФА влизат следните членове

Антон Савов , Денис Бучел, Росен Русинов, Надежда Павлов, Явор Попов, Юрий Трейман, Величка Тодорова

4.5 Предложения и гласуване за Председател на НСФА

i.     Явор Попов – събрал 17 гласа
ii.     Юрий Трейман – 13 гласа

Съгласно горното гласуване ОС Реши: Избира за Председател на НСФА “Янка Кюркчиева” Явор Попов

5. Обсъждане на предстоящият месец на Фотографията

След избор на нов УС и Председател на НСФА ОС премина към обсъждане на предстоящи дейности за 2017г.

Постъпиха следните предложения за следните теми за „Месец на фотографията“ 2017

-        Тема  „ТЯ“ – събрала 1 глас

-        Тема „Контрасти“ – събрала 29 гласа

С 29 гласа ОС Реши темата на предстоящия месец на фотографията да бъде „Контрасти“
6. Насрочване на Заседание на новоизбрания УС на НСФА за 16 декември 2016г.

 

Протоколчик: Елена Масларова

Дата: 25.11.2016г.

 

Снимки: Мари КъналянКоментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes