Изложба КОНТРАСТИ на НСФА в Чили

Уважаеми членове,
на 17 март бяха разгледани всички 136 постъпили фотографии от 28 члена на НСФА.
За сравнително краткия срок за участие, това е сравнително добра активност – благодарим на всички които се включиха! Честито на избраните!
Творбите, които ще представят Фотографска Академия с тази наша тематична изложба, можете да разгледате в галерията:

Списък на приетите автори и творби:

Име, Фамилия Name, Family Име на фотография Name of photography Год./Year
1 Цветан Гавровски Cvetan Gavrovski Боди арт 82
Улица Haarlemmendijk
Body Art 82
Haarlemmendijk
2016
2012
2 Раса Милошевич Rasa Milojevic Пакостливо дете 49
T82A8240
Две поколения
Hellion 49
T82A8240
Two generations
2007
3 Младен Миланов Mladen Milanov Зима Winter 2012
4 Елена Масларова Elena Maslarova Небесен кръст
Светлина в Прага
Сорентински квадрати
Виенско стълбище
Sky cross
Prague light
Sorento squares
Vienna staircase
2016
2014
2016
2016
5 Ангел Ненов Angel Nenov Последното кафе Last coffee 2006
6 Димитрина Андреева Dimitrina Andreeva Есенно почистване
Бал с маски
Стоп
Autumn cleaning
Masquerade
Stop
2014
2015
2015
7 Росен Русинов Rossen Russinov Светло и тъмно II Light and dark II 2010
8 Денис Бучел Denis Buchel Огледален 02
Огледален 04
Mirrored 02
Mirrored 04
2014
2014
9 Боян Иванов Bojan Ivanov Бакърджията
Гара за двама
На път
Мрежата
The coppersmith
Station for two
On the road
The fence net
2002
2004
2003
2005
10 Милан Христев Milan Hristev Балет
Чудовище
Ballet
Monster
2013
2013
11 Георги Георгиев – Гецата Georgi Georgiev – Gecata Via Pontica
Завръщане в къщи
Via Pontica
Going home
2010
2007
12 Пенчо Тихов Pencho Tihov Портрет на K Portrait of K 2009
13 Величка Тодорова Velichka Todorova 13 вдишвания
Маски
Ранени души
Спомени
СТОП
13 breaths
Masks
Wounded souls
Recollections
STOP
2014
2013
2015
2015
2013
14 Бейла Даракчиев Beyla Darakchiev Кибици Gapers 2016
15 Антон Савов Anton Savov Минало, настояще, бъдеще
Утроба и ембрион
Past, present, future
Womb and embryo
2015
2017
16 Георги Илиев Georgi Iliev Ани Аni
17 Дамян Хаджииванов Damian Hadjiyvanov Автопортрет – отразяване Self portrait – reflecting 2017
18 Юлии Юлиев Yuliy Yuliev Без посока Roadless 2016
19 Любомир Василев Lubomir Vassilev Светлината_05 The Light 05 2015
20 Петър Абаджиев Peter Abadjiev Без име Unnamed 2012
21 Явор Попов Yavor Popov XXX XXX 1997
22 Александър Иванов Alexander Ivanov Огради
Уморени крила
Урок
Fences
Tired wings
Lesson
2016
2016
2014
23 Гриша Григоров Grisha Grigorov Есен в Родопите
Приказка в мъглата 1
Приказка в мъглата 2
Приказка в мъглата 3
Autumn in the Rhodopes
A tale in the fog 1
A tale in the fog 2
A tale in the fog 3
2016
2016
2016
2016

Молим всички автори одобрени за изложбата, да прегледат своите данни в таблицата (особено на английски, тъй като оформлението на фотографиите ще съдържа информацията в паспартуто) и ако имат забележки да ни пишат на office@photoacademy.org

Финалната колекция (общо 47 кадъра) ще бъде отпечатана от НСФА и изпратена в Чили, в град Консепсион. Там със съдействието на Федерацията на фотографите в Чили, творбите на нашите членове ще бъдат подредени и представени в изложба. И макар и толкова далеч, това ще бъде едно от събитията в Месец на Фотографията 2017. Подробности за галерията и датата (през юни) ще публикуваме допълнително.

С уважение,
Управителен съвет
на НСФАКоментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes