Фотоакадемика 2018

Удължен краен срок
+3 дни!

19 Национален годишен преглед
на фотографското изкуство в България


Ежегодния преглед на българската фотография „ФОТОАКАДЕМИКА“ стартира своето Деветнадесето издание. Очакваме най-добрите фотографии на всички български автори от изминалата 2017 и от 2018 година.

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват всички български фотографи – професионалисти и любители.
Темата е свободна. Възрастово ограничение – участниците да са навършили 18г. За журиране ще бъдат допускани само творби създадени в периода 01.01.2017- 22.04.2018г. Участниците могат да участват с до 4 фото творби във всеки от двата раздела:

1. Артистична фотография
2. Репортажна фотография

Към настоящия регламент, НСФА добавя следната възможност: Ако 2 от творбите ви кореспондират с дефинициите на FIAP за ПРИРОДА, те ще бъдат журирани отделно за набиране на българска колекция за участие в 19-то FIAP Биенале ПРИРОДА 2018, на което домакин е Оман и тяхното фотографско общество. Но акo държите 8-те ви файла да бъдат само за ФотоАкадемика, то имате право над тях на още 2 допълнителни кадъра за Биенале ПРИРОДА 2018, които ще се журират отделно и само за него.

Приемат се:
фотокопия
(или принтове), без паспарту, с максимални размери 40 см по дългата страна.
файлове
в 8-битов RGB цвят, формат jpg, мин. 3000 px по дългата страна и с минимум 10 компресия.

Творбите се приемат по следните начин:
За фотокопия:

На гърба на всяка фотография авторите отбелязват: трите си имена, наименование на творбата, година на нейното създаване, адрес за кореспонденция и телефони за контакт. Добре опаковани, фотографиите се предават на адреса в офиса на НСФА /вторник и четвъртък между 11:00ч – 17:00ч./ или на пощенската кутия (изписани по-долу), като препоръчана пратка без обявена стойност.

За файлове:
• Записани на електронен носител (CD; DVD), изпратени на контактите изписани по-долу.
• качени в on-line формата за записване в сайта www.photoacademy.org или изпратени по e-mail на адрес contests@photoacademy.org
• името на файла трябва да съдържа: име, презиме, фамилия, име на творбата и година на създаване (последните 2 цифри). Имената на файловете се изписват на латински, като между отделните компоненти се набира _ (долно тире), а не пауза. Пример: Ivan_Georgiev_Ivanov_Svetlina_v_tamnoto_17.jpg. За файловете със съдържание кореспондиращо с дефинициите на FIAP за „Природа“ добавяйте след годината _N. Данните за участие трябва да бъдат попълнени и във формуляра за участие. Файлове, изпратени на електронен носител, няма да бъдат връщани.

Декларация за авторство. С факта на подаването на творбите всеки автор декларира, че има пълни авторски права върху представените фототворби. Авторите предоставят правото за публикуване на фотографиите само с цел популяризиране на фотоконкурса.

КАЛЕНДАР
Краен срок:22 април 2018
Нов, удължен срок – 26 април, 12:00 AM

Журиране: 27 април 2018

Откриване на изложбата и награждаване: Юни 2018 г. през Европейски Месец на Фотографията 2018
Връщане на неприетите творби: 01.08 – 30.09 2018

НАГРАДИ:
Във всеки раздел се присъждат 1 златен, 1 сребърен и 1 бронзов медал

ЖУРИ:
Председател – Явор Попов
Членове: Юрий Трейман, Антон Савов, Величка Тодорова, Денис Бучел, Надежда Павлова и Росен Русинов

Регламента в pdf формат можете да изтеглите от ТУК


Формуляр в pdf формат за разпечатване и попълване на ръка или дигитално попълване можете да изтеглите от ТУК


Свалете файла, отворете го, попълнете го, запишете го и след това го изпратете на office@photoacademy.org или го разпечатайте и изпратете на следните адреси:
1. „Национално Сдружение ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ Янка Кюркчиева“,
гр. София 1504, ул. Сан Стефано 14 Б /всеки вторник и четвъртък между 11:00ч – 17:00ч./
2. Пощенска кутия 7; София 1504

За онлайн участие влезте ТУККоментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes