ФОТОАКАДЕМИКА 2019

Двадесети национален годишен преглед
на фотографското изкуство в България


Ежегодния преглед на българската фотография „ФОТОАКАДЕМИКА“ обявява своето Двадесето юбилейно издание за отворено! Очакваме най-добрите творби на български автори от изминалата 2018 и 2019 г.
В конкурса могат да участват всички български фотографи – професионалисти и любители.
Темата е свободна.

РЕГЛАМЕНТ

Възрастовo ограничение – участниците да са навършили 18 години.
За журиране ще бъдат допускани само творби създадени в периода 01.01.2018 – 30.04.2019г.
Участниците могат да участват с до 4 фото творби във всеки от двата раздела:

1. Артистична фотография
2. Репортажна фотография

За участие се приемат:
фотокопия
(или принтове), без паспарту, с максимални размери 40 см по дългата страна.
файлове
в 8-битов RGB цвят, формат jpg, мин. 3000 px по дългата страна и с минимум 10 компресия.

Творбите се приемат по следните начин:
За фотокопия:

На гърба на всяка фотография авторите отбелязват: трите си имена, наименование на творбата, година на нейното създаване, адрес за кореспонденция и телефони за контакт. Добре опаковани, фотографиите се изпращат на пощенската кутия (изписана по-долу), като препоръчана пратка без обявена стойност.

За файлове:
• Записани на електронен носител (CD; DVD), изпратени на контактите изписани по-долу.
• качени в on-line формата за записване в сайта www.photoacademy.org или изпратени по e-mail на адрес contests@photoacademy.org
• името на файла трябва да съдържа: име, презиме, фамилия, име на творбата и година на създаване (последните 2 цифри). Имената на файловете се изписват на латински, като между отделните компоненти се набира _ (долно тире), а не пауза. Пример: Ivan_Georgiev_Ivanov_Svetlina_v_tamnoto_18.jpg. Данните за участие трябва да бъдат попълнени и във формуляра за участие. Файлове, изпратени на електронен носител, няма да бъдат връщани.

Декларация за авторство. С факта на подаването на творбите всеки автор декларира, че има пълни авторски права върху представените фототворби. Авторите предоставят правото за публикуване на фотографиите само с цел популяризиране на фотоконкурса.

КАЛЕНДАР
Краен срок: 30 април 2019
Журиране: 1 май 2019

Откриване на изложбата и награждаване: Юни 2019 г. през Европейски Месец на Фотографията 2019
Връщане на неприетите творби: 01.08 – 30.09 2019

НАГРАДИ:
Във всеки раздел се присъждат 1 златен, 1 сребърен и 1 бронзов медал

Към всеки медал в двата раздела ще бъдат връчени и ваучери на стойност:
2 ваучера х 500 лв. към златните; 2 ваучера х 300 лв. към сребърните и 2 ваучера х 200 лв. към бронзовите. Ваучерите са осигурени от партньори на НСФА, които ще бъдат публикувани допълнително.

ЖУРИ:
Председател: ф.х. Явор Попов
Членове:
Генчо Петков, EFIAP
Александър Иванов, AFIAP
Величка Тодорова, AFIAP
Надежда Павлова
Денис Бучел
Росен Коларов

Регламента в pdf формат можете да изтеглите от ТУК


Формуляр в pdf формат за разпечатване и попълване на ръка или дигитално попълване можете да изтеглите от ТУК


Свалете файла, отворете го, попълнете го, запишете го и след това го изпратете на office@photoacademy.org или го разпечатайте и изпратете на следния адрес:
Пощенска кутия 7; София 1504

За онлайн участие влезте ТУККоментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes