Flash music 2019 / Музика в обектива 2019

Dear friends,
APB “Yanka Kyurkchieva” is pleased to announce, that after pause of 2 years, the 9th edition of Flash music is OPEN for entry again! The salon is under the patronage of FIAP № 2019/365 and APB № 2019/007!

This edition is possible by the support of Pazardzhik Municipality – they will be host of the judging and the classic exhibition in art gallery. Also via their help, will be printed the album on paper with final selection from the edition!
Academy of Photography Bulgaria expresses to them sincere gratitude for reviving of this good bulgarian thematic photo salon!

We are welcome your photographs in reduced 3 sections:
1. Flash music (black and white, monochrome and color photography) – thematic section:
– Music performances of classic, jazz, folklore, popular music etc.
– Stage music performances of opera, operetta, ballet, folklore and other dances
– Portraits of well-known music performers and figures, funny moments of their life
– Still life on music themes
2. People and streets (black and white, monochrome and color photography)
3. Open (black and white, monochrome and color photography)

All requirements of the competition are at the following links:

Calendar:

 • 11 august 2019 – Closing date for entries
  (shipments by snail mail – postmarked arrival in BG – 01.08.19)
 • NEW closing day – 13 august 2019

 • 18-19 august 2019 – Judging
 • 10 september 2019 – Notification of the results
 • 26 september 2019 in Pazardzhik, Bulgaria – Exhibition opening and awarding
 • 30 november 2019 – Print catalogue sending

Awards you can see HERE!

_____________________________________________________________________________________________

Уважаеми приятели,
НСФА “Янка Кюркчиева” има удоволствието да обяви, че след прекъсване от 2 години, 9-тото издание на международния  конкурса Музика в обектива е отворена за участие!
Салонът е под патронажа на ФИАП № 2019/365 и АПБ № 2019/007.
Това издание е възможно благодарение на подкрепата на Община Пазарджик – те ще бъдат домакини на съдийството, а по-късно и на класическата изложба в художествена галерия. Също така с тяхна помощ салона ще има и албум с финалната селекция от изданието, тиражиран на хартия !
Фотографска Академия им изразява искрената си благодарност за съживяването на този добър български тематичен фото салон!

Очакваме Вашите фотографии в 3 раздела:
1. Музика в обектива (черно бяла, монохромна и цветна фотография) – тематичен раздел:
– Музикални изпълнения на класика, джаз, народна, популярна и др. музика
– Музикално-сценични изпълнения на опера, оперета, балет, народни и други танци
– Портрети на известни музикални изпълнители и дейци
– Натюрморт на музикална тематика
2. Хора и улици (черно бяла, монохромна и цветна фотография)
3. Отворен (черно бяла, монохромна и цветна фотография)

Всички изисквания на конкурса са на следните линкове:

Календар:

 • 11 Август 2019 г. – Краен срок за предаване на творбите
  (за пратки по поща или куриер важи пощенско клеймо с дата на получаване в България – 1 Август 2019 г.)
 • НОВ краен срок – 13 август 2019

 • 18-19 Август 2019 г. – Журиране
 • 10 Септември 2019 г. – Обявяване на резултатите
 • 26 Септември 2019 г. – Откриване на изложбата и връчване на наградите в гр. Пазарджик
 • 30 ноември 2019 г. – Изпращане на каталози

Наградите може да видите ТУК!Коментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes