Общо събрание 2019 (отчетно-изборно)

6 November 2019    Comments Off    категория: новини, Фотографска Академия, хронология на събитията

Уважаеми колеги,
на 01 ноември (петък) от 14:00ч.
в зала СБЖ (ул. Граф Игнатиев 4), Съюз на българските журналисти в София
се състоя Общо отчетно-изборното събрание на НСФА за 2019г.

ПРОТОКОЛ от Общо отчетно-изборно събрание на НСФА „Янка Кюркчиева“
Дата: 01.11.2019 г.

На събранието присъстваха общо 28 редовни, колективни и почетни членове на НСФА.
Т.е. при необходимия по устава кворум, събранието се откри от председателя на сдружението ф.х. г-н Явор Попов и протече при следния дневен ред:

1. Председателят на сдружението ф.х. г-н Явор Попов предложи Росен Коларов за председател и водещ на самото събрание, а за протоколчик Дора Стоева.
Те бяха избрани с мнозинство.

2. Г-н Попов продължи пред членовете с представянето на дейността на сдружението през 2019 – важна юбилейна година за НСФА. Представи годишния финансов отчет, който бе приет с гласуване и мнозинство, без забележки.
Хубавата новина, е че касата на НСФА е с положително салдо и това е добра финансова основа за по-успешната дейност на новия Управителен Съвет през следващата 2020 година.

3. Г-н Попов покани секретаря за връзка с FIAP Антон Савов, който представи кратък обзор за дейностите по линия на международната федерация по фотографско изкуство, на която НСФА е опеартивен член за България.

4. Предложения, гласуване и утвърждаване на нов състав на управителния съвет
и Председател на НСФА „Янка Кюркчиева“.

4.1. Оставка на настоящия УС на НСФА – приета с мнозинство

4.2. Предложение да се запази състава на УС от 7 души – прието с мнозинство

(Забележка – Решението по тази точка да бъде вписана и съответно официално променена от 5 на 7, в устава на НСФА. При следващо общо събрание да бъде включена в дневния ред точка за определяне на срок за мандатност на председател на НСФА, както и ред на замяна на член в УС от текущия мандат)

4.3. Предложение на водещият Росен Коларов – всеки от присъстващите членове да предложи по двама души за нов УС на НСФА – прието с мнозинство. Преди да продължим с номинациите, Г-н Попов даде своя отвод да бъде бъдещ председател на НСФА, дори и при мнозинство на гласовете след гласуването.

4.4. Предложения и гласуване за членове в новия управителен съвет на НСФА:
Бяха предложени 9 редовни члена на НСФА, от които след гласуване общото събрание реши,
Новият състав на Управителен съвет на НСФА е:
ф.х. Явор Попов; Дора Стоева; Величка Тодорова, AFIAP; Юрий Трейман; Иван Коловос; Надежда Павлова; Антон Савов, ESFIAP

4.5. Гласуване за председател на НСФА.
Общото отчетно-изборно събрание реши:
Избира за председател на НСФА “Янка Кюркчиева”
Юрий Трейман

Протоколчик: Дора Стоева

По време на събранието, бяха уредени и задълженията за членски внос за текущата 2019 година на някои от членовете.
Благодарим им!

Ето и галерия с кратък фоторепортаж от събранието:

Снимки: М. Къналян, А. Савов

С уважение
УС на НСФАКоментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes