Снимките говорят 7 – 24-1

Калинка Найденова Костова – финалист

с анализа си върху кадъра на Ф.х. Цончо Балканджиев, EFIAP:

Планината през погледа на пролетта

Слънцето и тази сутрин вплете лъчи сред клоните на цъфналата стара слива, вдъхна дълбоко от свежия ѝ аромат, а после се прозя, подпряно върху покрива на сеновала, огледа отвисоко ширналата се ливада, преся през клоните малко светлина за резедата на листата на крушите, акациите и се спря в игличките на бора. Загледа се в отсрещната гора, премери колко време ще му трябва да я стопли. Първо росата от пътеките изпи, после в тревата с пръсти капките погали. А въздухът в дола, между големите хълмисти братя, изпълни с пролетно очакване, готово да избухне в пъпките на вишните и от набъбналата пръст в градината да грейне с цветове.
Животът на хората високо в планината върви по своите пътеки бавно, както слънцето, когато сутрин оживява хълмовете, покривите, сеновалите. Възможностите там за препитание са малко – отглеждане на животни, събиране на горски плодове и гъби, сушене на билки и подправки. От красота и чист въздух не се преживява. Всеки планинец знае, че благата в планината са дар от Бога и трябва да бъдат пазени и съхранявани. Условията са тежки – изкачване, слизане и все с товар върху гърба. Трудът смирява, учи на търпение и  задължава – да даде прехрана и да запази хармонията в тази красота, която обитава.

Калинка Найденова Костова

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes