Flash music 2023 / Музика в обектива 2023

FM_23_SI_Open

Dear friends,
APB “Yanka Kyurkchieva” is pleased to announce that after a pause of 3 years (because of Covid-19), the 10th jubilee edition of Flash music is OPEN for entry again! The salon is under the patronage of FIAP № 2023/565 and APB № 2023/004!

This edition becomes possible under the project “Photography on focus” is implemented with the financial support of the NATIONAL CULTURE FUND of Bulgaria under the program „Program for the recovery and development of private cultural organizations“. Also via this important help, the salon will print the album on paper with part of final selection from the edition! Academy of Photography Bulgaria expresses to them sincere gratitude for reviving of this good Bulgarian thematic photo salon!

We welcome your photographs in 3 sections:
1. Flash music (black and white, monochrome and color photography)
Thematic round for sections 1:
– Music performances of classic, jazz, folklore, popular music etc.;
– Stage-music performances of opera, operetta, ballet, folklore and other dances;
– Portraits of famous musical performers, funny moments of their lives;
– Still life on music themes
2. People and streets (black and white, monochrome and color photography)
3. OPEN (black and white, monochrome and color photography)

All requirements of the competition are at the following links:

Calendar:

  • 15 October 2023 – Closing date for entries
  • 27-28 October 2023 – Judging
  • 27 November 2023 – Notification of the results
  • December 2023 – Exhibition opening and awarding in Sofia, Bulgaria
  • January/February 2024 – Print catalogue sending

Best regards,
APB (published on 31.08.2023)

_____________________________________________________________________________________________

Уважаеми приятели,
НСФА “Янка Кюркчиева” има удоволствието да обяви, че след прекъсване от 3 години (поради Ковид-19), 10-тото юбилейно издание на международния  конкурс “Музика в обектива” е отворено за участие!
Салонът е под патронажа на FIAP 2023/565 и НСФА 2023/004. Това издание стана възможно благодарение на проекта „НСФА – фотографията на фокус“ който е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”.. Също така с тази важна тяхна помощ салона ще има и албум с част от финалната селекция от изданието, тиражиран на хартия! Фотографска Академия им изразява искрената си благодарност за съживяването на този добър български тематичен фото салон!

Очакваме Вашите фотографии в 3 раздела:
1. Музика в обектива (черно бяла, монохромна и цветна фотография)
Тематичен кръг за раздел 1:
– Музикални изпълнения на класика, джаз, народна, популярна и др. музика;
– Музикално-сценични изпълнения на опера, оперета, балет, народни и други танци;
– Портрети на известни музикални изпълнители и дейци; забавни моменти от живота им;
– Натюрморт на музикална тематика.
2. Хора и улици (черно бяла, монохромна и цветна фотография)
3. ОТВОРЕН (черно бяла, монохромна и цветна фотография)

Всички изисквания на конкурса са на следните линкове:

Календар:

  • 15 Октомври 2023 – краен срок за предаване на творбите
  • 27-28 Октомври 2023 – Журиране
  • 27 Ноември 2023 – Обявяване на резултатите
  • Декември – Откриване на изложбата и връчване на наградите в София
  • Януари/Февруари 2024 – Изпращане на каталози

С уважение,
НСФА (публикувано на 31.08.2023)

 Коментарите са забранени.

jordan 11 gamma blue shoes jordan 11 legend blue shoes jordan 11 concord shoes jordan 11 columbia shoes jordan 11 citrus shoes jordan 11 space jam shoes jordan 11 bred shoes jordan 11 bred low shoes jordan 11 infrared shoes jordan 11 pantone shoes jordan 11 low citrus shoes